czwartek, 28 stycznia 2010

Doktoraty w dyscyplinie nauki o polityce

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce.

Z wielką przyjemnością informujemy, że decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 22 czerwca 2009 r. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych jako jedyny na Uniwersytecie Łódzkim uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce.
Wszystkie osoby zainteresowane obroną rozpraw doktorskich w szeroko rozumianej dyscyplinie nauki o polityce mogą zgłaszać się na Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Z uwagi na szeroki zasięg dyscypliny nauki o polityce autorami prac doktorskich z tej dziedziny mogą być absolwenci studiów humanistycznych, dziennikarskich, ekonomicznych, społecznych, prawa i administracji oraz innych.