czwartek, 8 września 2011

UŁ rozpoczął współpracę z Fundacją „Tygodnika Powszechnego


Nauka w Polsce – serwis PAP


„Uniwersytet Łódzki rozpoczął współpracę z Fundacją Tygodnika Powszechnego. W środę w rektoracie uczelni podpisano umowę na wspólną organizację społecznej akcji „Lekcje czytania z Tygodnikiem Powszechnym”.

Dzięki umowie UŁ zyskał status „partnera akcji”, w ramach której od września do czerwca 2012 roku ma być przeprowadzonych przynajmniej 10 lekcji czytania. Pierwsza ma się odbyć w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym UŁ.
ektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji podpisania umowy powiedział m.in., że każda lekcja to dla jej uczestników okazja do spotkania z pisarzami, refleksji nad literaturą, wymiany stanowisk i myślenia na nowych płaszczyznach.

Przewodniczący Rady „Tygodnika Powszechnego” KS. Adam Boniecki podkreślił natomiast, że akcja ma celu „rozbudzenie i chronienie przed zanikiem zmysłu, który pozwala odczuć rozkosz duchowej czynności odczytywania treści zawartej w symbolach, jakimi są litery”.

„Akcja ma u swoich podstaw pewną filozofię i głębszy sens. Kultura dzisiaj pcha człowieka w kierunku inwolucji. Homo sapiens powoli przemienia się w homo videns. Homo sapiens to ten, który ze znaków potrafi odczytać inteligentne treści, natomiast homo videns jak małpa pochłania to, co widzi. Dla niego istnieje tylko to, co zobaczy. Człowiek, który dzięki wysiłkowi wyabstrahowania symbolu potrafi odczytać głębsze treści zdaje się zanikać. Co będziemy robić, jeżeli będą już tylko obrazki, a słowo pisane pójdzie do archiwum? Wierzymy, że homo sapiens wytrzyma ten napór kultury obrazkowej i, że też do tego się przyczyniamy” – powiedział Boniecki.

„Lekcje czytania z +Tygodnikiem Powszechnym+” odbywają się od blisko dwóch lat. Pierwsza odbyła się podczas Międzynarodowego Festiwalu Literackiego im. Josepha Conrada, który odbył się w dniach 2-7 listopada 2009 roku w Krakowie..."

Więcej: http://www.biuroprasowe.uni.lodz.pl/napisali-o-nas