środa, 2 listopada 2011

Międzywydziałowe koło zrównoważonego transportu na UŁ

Zapraszamy na pierwsze spotkanie grupy studentów pragnących zawiązać na Uniwersytecie Łódzkim międzywydziałowe koło zajmujące się problematyką zrównoważonego transportu na uczelni. Zapraszamy nie tylko rowerzystów, ale również osoby zainteresowane promocją transportu zbiorowego. W planach mamy prowadzenie akcji promocyjnych, wychodzenie z własnymi inicjatywami, a także wspieranie Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Zrównoważonego Transportu w jego działaniach. Wspólnymi siłami zdziałamy więcej na rzecz osób niezmotoryzowanych.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 7 listopada 2011r. o godz. 17 w sali T-401 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ przy ul. Rewolucji 1905r. 39.

Kronika UŁ - zapraszamy do współpracy!

Nasza uczelnia, kształcąca około 47 tys. osób na wszystkich typach studiów i zatrudniająca blisko cztery tysiące pracowników, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców przypomina średniej wielkości polskie miasto.

W ponadpięćdziesięciotysięcznej społeczności uniwersytetu niemal codzienne coś się dzieje. Większa autonomia finansowa wydziałów, będąca wynikiem wewnętrznej reformy uczelni, zwanej potocznie decentralizacją, sprzyja aktywności tych jednostek, a co za tym idzie, również poszczególnych kierunków. Nie o wszystkim wiemy, nie wszędzie możemy być, nie wszędzie dotrzeć. Natomiast najbliżej spraw ciekawych, interesujących nie tylko w skali wydziału czy kierunku, są studenci i nauczyciele akademiccy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dowiedziała się o nich również cała społeczność uniwersytetu za pośrednictwem Kroniki lub Centrum Promocji UŁ.

Zachęcamy więc do większej niż dotychczas współpracy z naszym pismem, szczególnie studentów, bo z wykładowcami uniwersyteckimi w tej dziedzinie większego problemu nie ma. Odczuwamy bowiem w Kronice zarówno niedosyt problematyki studenckiej, jak i materiałów pisanych przez słuchaczy uniwersytetu.

Każdy, kto chce chwycić za pióro lub aparat fotograficzny może przysłać do nas pod adresem: kronika@uni.lodz.pl próbkę swej twórczości. Będziemy służyć radą i pomocą, a gdy materiał pisany lub zdjęcia spełnią podstawowe wymogi publikacyjne, znajdą się w Kronice. Warunkiem jest jednak szeroko rozumiana problematyka uniwersytecka.

Podobne oczekiwania ma Centrum Promocji UŁ (promocja@uni.lodz.pl), publikujące i redagujące systematycznie materiały o charakterze informacyjnym na uczelnianych stronach internetowych.

Sądzimy, że nasza wspólna propozycja może być atrakcyjna zwłaszcza dla studentów, którzy w przyszłości zechcą zawodowo zajmować się dziennikarstwem. Nasi współpracownicy mają bowiem dobre notowania przy ubieganiu się o staże, zwłaszcza w redakcjach prasowych, a niektórzy z nich są już profesjonalnymi żurnalistami.

Zapraszamy!

Centrum Promocji UŁ
Redakcja Kroniki