piątek, 9 listopada 2012

“I`m Fair” International Project /Międzynarodowy Projekt “Jestem Fair” Międzynarodowy Turniej w Piłkę Nożną i Koszykową „Jestem fair”
„I am fair”

W dniach 28 października – 3 listopada 2012r. w Londynie odbył się Międzynarodowy Turniej Sportowy „Jestem fair”.Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele z tych szkół, które wygrały w części konkursowej projektu „Jestem fair” (II edycja)[1], tworząc łódzką drużynę piłkarską, reprezentującą miasto Łódź (15 uczniów z gimnazjów: GP nr 3, GP nr 17, GP nr 26, GP nr 38, GP nr 44).

Głównym celem głównym projektu jest propagowanie idei fair play, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz upowszechnianie postawy większego zrozumienia i tolerancji dla innych osób, kultur i wyznań wśród uczniów klas pierwszych, rozpoczynających III etap kształcenia (naukę w gimnazjach).

W trakcie pobytu uczniowie z łódzkich gimnazjów przebywając z rówieśnikami z Anglii, mających różne pochodzenie (Ghana, Boliwia, Nigeria, Albania, Polska i inne), zapoznawali się z różnorodną kulturą poprzez turnieje sportowe w koszykówkę i piłkę nożną oraz wspólne zajęcia warsztatowe, tj.: gotowanie, projektowanie i wykonywanie koszulek z napisem nazwy projektu oraz oglądanie filmów dotyczących przeciwdziałaniu rasizmowi i aspektów wychowawczych sportu i pracy trenera.

Ogromnym przeżyciem było zwiedzanie nowego stadionu klubu piłkarskiego Arsenal Londyn wraz z Muzeum. Szczególnie interesujące było zobaczenie szatni piłkarzy, w której widoczne były koszulki z numerami i nazwiskami zawodników, w tym Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Fabiańskiego.

Uczniowie z londyńskiej szkoły, pochodzący z Polski, wspólnie z łódzką młodzieżą zwiedzali również Londyn w ostatnim dniu pobytu. Między młodzieżą nawiązały się przyjaźnie i pozytywne relacje – niechętnie wracali do swoich obowiązków dnia codziennego.

Łódzka drużyna – zarówno w rozgrywkach koszykówki, jak i piłki nożnej – zajęła III miejsce.

Organizatorzy docenili zaangażowanie i wspaniałą postawę wszystkich uczestników Turnieju, a szczególnie wyróżnili łódzką drużynę, wręczając puchar FAIR PLAY.

Poza tym, indywidualnie nagrody FAIR PLAY (sprzęt piłkarski: piłkę, ochraniacze), za postawę fair podczas całego Turnieju otrzymali m.in. dwaj uczniowie łódzkiej drużyny.

Organizatorami wyjazdu byli Greig City Academy z Londynu wraz ze stowarzyszeniem „Czerwona Kartka Rasizmowi”, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Centrum Zajęć Pozalekcyjnych nr 1 w Łodzi oraz Pracowania Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ. Koordynatorem projektu z ramienia UŁ, jak i podczas pobytu w Londynie była dr Jolanta E. Kowalska z Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WNoW UŁ.

Szczególne podziękowanie należy złożyć Państwu Piotrowi i Annie Małeckim z Londynu, którzy nie tylko przygotowali i zorganizowali pobyt łódzkiej młodzieży w szkole Greig City Academy, ale poświęcili swój czas i włożyli wiele serca i trudu, aby ten pobyt był tak udany dla wszystkich uczestników projektu.

[1] Więcej o projekcie na stronie www.uml.lodz.pl, zakładka edukacja/jestem fair

www.wnow.uni.lodz.pl, zakładka wydarzenia