czwartek, 14 lipca 2011

UWAGA, KONKURS!

Zaprojektuj nowe logo i hasło dla miasta przemysłów kreatywnych!

Urząd Miasta Łodzi ogłosił konkurs na nowe logo i hasło promocyjne Łodzi. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób fizycznych oraz firm, które posiadają doświadczenie w kreowaniu wizerunku oraz opracowywaniu Systemów Identyfikacji Wizualnej. Projekt powinien wpisywać się w hasło przewodnie konkursu, którym jest Łódź - centrum przemysłów kreatywnych oraz w nową strategię Marki Łódź.

Prace można zgłaszać w trzech kategoriach:

- logo
- hasło
- logo i hasło

Projekty można zgłaszać do 23 września 2011r. do godz. 15.30 w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 87). Nagrodą główną w konkursie jest zaproszenie kandydata do opracowania pełnego Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Łodzi i księgi znaku w ramach zamówienia o wartości 50 000 zł brutto.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na http://www.lodz.pl.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 42 638 40 86.

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miasta Łodzi