wtorek, 13 grudnia 2011

Placówka Uniwersytetu Łódzkiego w sercu Spały

12 grudnia 2011 r. z udziałem władz Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawicieli władz powiatowych i gminnych, oraz parlamentarzystów otwarto Stację Terenową UŁ. Stacja to zmodernizowana i rozbudowana dawna szkoła podstawowa przy ul. Wojciechowskiego 14. Powstanie stacji to jedno z czterech zadań projektu inwestycyjnego UŁ realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Powierzchnia nowo oddanego do użytku obiektu to netto 1.788 m2.

Stacja będzie służyć studentom Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Nauk Geograficznych oraz leśnictwa. W budynku powstały: 3 sale seminaryjne (w sumie 130 miejsc), 3 pracownie/laboratoria ćwiczeniowe (35
stanowisk), 3 sale seminaryjno – informatyczne, 35 miejsc noclegowych dla studentów i wykładowców, parking.

Pierwsze zajęcia ze studentami mają się tu odbyć już na przełomie lutego i marca 2012 r.