poniedziałek, 5 grudnia 2011

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego odznaczony przez Prezydenta RP. Krzyż Kawalerski dla prof. Nykiela


Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył dziś w Pałacu Prezydenckim w Warszawie ordery i odznaczenia państwowe wybitnym rektorom uczelni wyższych, a także akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz
pracownikom nauki i sztuki. Wśród wyróżnionych znalazł się prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Otrzymał z rąk prezydenta Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

- O przyznanie mi tego odznaczenia wnioskowała Pani minister Barbara Kudrycka. Jestem tym wyróżnieniem bardzo zaszczycony. Odebrałem to odznaczenie osobiście, ale także jako przedstawiciel, największej uczelni publicznej w regionie łódzkim – Uniwersytetu Łódzkiego. Uważam także, że to wyraz uznania dla moich licznych współpracowników – mówi prof. Włodzimierz Nykiel.

Wśród pozostałych odznaczonych znalazł się również prof. Stanisław Bielecki, Rektor Politechniki Łódzkiej, który otrzymał z rąk Prezydenta RP Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Order Odrodzenia Polski ustanowiono w 1921 r. Nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Włodzimierz Nykiel w 1973 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. W 1981 r. ukończył Faculté Internationale de Droit Comparé w Strasburgu. W 2002 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych, a w 2006 r. stanowisko profesora zwyczajnego. Od 2007 r. kieruje Katedrą Materialnego Prawa Podatkowego. W latach 1994-1996 był prodziekanem, a w latach 1996-2002 dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego jest od 2008 r. Był między innymi: konsultantem International City Management Association w Waszyngtonie (1991, 1992), członkiem Rady do Spraw Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów (1998, 1999), sędzią Trybunału Stanu (1997-2001), członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej (2003,2004) i Społecznej Rady Skarbowości (2004, 2005) przy Ministrze Finansów oraz Przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (2002 – 2007), której nadal jest członkiem.

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1045,nominacje-odznaczenia-i-nominacje-profesorskie.html