środa, 7 marca 2012

Wspieramy Fundację Krwinka oddając stare telefony komórkowe


Uniwersytet Łódzki wraz z Fundacją KRWINKA, która działa na rzecz dzieci z chorobami
nowotworowymi, organizuje akcję zbierania starych aparatów komórkowych. Do specjalnie
oznakowanych pudeł studenci oraz pracownicy naszej Uczelni będą mogli wrzucać aparaty
komórkowe. Pierwsza edycja akcji rozpocznie się 15 marca a zakończy 30 czerwca 2012 roku. Pozyskane telefony zostaną przekazane przez naszą Uczelnię Fundacji Krwinka, a dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc chorym dzieciom.Osoby zainteresowane mogą wrzucać aparaty telefoniczne (mogą być również uszkodzone i niesprawne) do specjalnie oznakowanych pudeł, które zostaną umieszczone na wydziałach: Ekonomiczno-Socjologicznym, Zarządzania, Biologii i Ochrony Środowiska, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Filologicznym, oraz w rektoracie, Bibliotece UŁ i Centrum Obsługi Studenta UŁ.
Chrońmy środowisko i pomagajmy dzieciom.