poniedziałek, 23 stycznia 2012

Porozumienie Uniwersytetu Łódzkiego i ŁARR S.A. – podpisane Nowe możliwości dla studentów UŁProf. Włodzimierz Nykiel, Rektor UŁ i Przemysław Andrzejak, Prezes Zarządu ŁARR S.A. podpisali, w obecności Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego i prof. Agnieszki Liszewskiej, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ, umowę o współpracy. Porozumienie przewiduje na początek ofertę większego zaangażowania w funkcjonowanie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego studentów właśnie tego wydziału.

- Chcemy stworzyć rzeczywisty most pomiędzy nauką a biznesem. Już wiadomo, że my w swej działalności potrzebujemy kooperacji z prawnikami, zwłaszcza jeśli chodzi o opiniowanie różnego rodzaju działań. Potrzebują tego także przedsiębiorcy. To będzie most, dzięki któremu powstawać będą m.in. prace magisterskie a być może i doktorskie odpowiadające konkretnym potrzebom przedsiębiorców – powiedział na konferencji prasowej, poprzedzającej zawarcie porozumienia, Przemysław Andrzejak.

- Zaczynamy tę współpracę od Wydziału Prawa i Administracji, ale zawiera ją Uniwersytet Łódzki i w przyszłości to porozumienie może, a nawet powinno, objąć studentów innych uniwersyteckich wydziałów – dodał prof. Włodzimierz Nykiel...

Więcej: http://www.biuroprasowe.uni.lodz.pl/archives/1026