wtorek, 5 lipca 2011

Podsumowanie rekrutacji na UŁ

Zakończył się pierwszy, główny etap rekrutacji na studia. Najbardziej oblegane na UŁ…filologie. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna wysoko. Prawo i psychologia przyciągają tłumy.

Do 4 lipca 2011 r. na studia na Uniwersytecie Łódzkim zapisały się 31.550 osoby, z czego ponad 22.800 już wniosło opłatę rekrutacyjną. Największą popularnością wśród proponowanych przez UŁ studiów cieszyły
się w tym roku filologie: hiszpańska z językiem angielskim gdzie przewidziano 15 miejsc co dało 19,8 kandydata na jedno miejsce i filologia włoska – 14,76. Na prawo i na psychologię ciągną prawdziwe tłumy. Na prawo zapisało się 1.761 osób czyli 6,52 kandydata na 1 miejsce. Na psychologię zapisały się 1.321 osób czyli 11,01 osoby na miejsce.

12 lipca wszyscy zapisani zobaczą na swoim internetowym koncie informacje na temat składania dokumentów. Dokumenty będę przyjmowane od 13 do 19 lipca (do 25 lipca przyjmowane pocztą), decyzje o przyjęciach zostaną ogłoszone do końca lipca 2011 r.