piątek, 30 października 2009

30.10 spotkanie w ramach projektu “AMIEUROPE: Art Migrations into the Europe and Cultures"

30.10 spotkanie w ramach projektu “AMIEUROPE: Art Migrations into the Europe and Cultures"

Sekcja pływacka AZS - podpisanie umowy

Łódzki AZS ma wreszcie wyczynową sekcję pływacką

Spotkania dla wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdami zagranicznymi

Serdecznie zapraszamy.

Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Koordynatorami Programu Erasmus i ECTS serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych studentów na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom studiów za granicą w ramach Programu Erasmus, Campus Europae, FSS.

Prezentacja ma na celu zapoznanie Państwa z ogólnymi zasadami programów, aplikacji, z możliwościami wyjazdowymi.

Zapraszamy również doktorantów zainteresowanych stypendiami badawczymi w ramach Programu Marie Curie


Spotkania odbędą się na poszczególnych wydziałach według następującego harmonogramu:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
4 listopada 2009, godz. 9.45-11.15, aula D208

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
9 listopada 2009, godz. 12.00-14.00, aula A3

Wydział Filologiczny, ul. Kościuszki 65
13 listopada 2009, godz. 13.00-15.00, aula 101

Wydział Zarządzania
17 listopada 2009, godz.10.00-12.00, aula A0

czwartek, 29 października 2009

Informacje o "Sercu na gwiazdkę" - zostań wolontariuszem

Akcja:

Organizowana po raz 7 w dniach od 1 do 11 grudnia, od poniedziałku do piątku na terenie Łodzi 1000 dzieci, 300 dzieci z terenu Tomaszowa zostanie objęte akcją przez wolontariuszy w Tomaszowie,

polega na obdarowaniu prezentami gwiazdkowymi dzieci i rodzin ubogich w wieku od 0 - 15 roku życia

patronaty honorowe nad akcją objęli Arcybiskup Metropolita Łódzki Władysław Ziółek, Prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak

patronat medialny Radio Łódź, Gazeta wyborcza, Telewizja Łódź, Telewizja Toya,

Więcej: http://test.uni.lodz.pl/promocja/aktualnosci,artykul,1262

UŁ w programie profilaktycznym "Jestem Fair"


Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ podpisał porozumienie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące realizacji programu profilaktycznego "Jestem Fair"

W dniu 6 października 2009 roku Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu prof. dr hab. Grzegorz Michalski wspólnie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adamem Rapackim podpisał w Warszawie porozumienie w zakresie realizacji programu profilaktycznego "Jestem Fair".

Główny cel programu odnosi się do propagowania idei fair play, jako wychowawczego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz dążenia do upowszechniania postawy większego zrozumienia dla innych kultur i wyznań w całej Unii Europejskiej. Podstawowe założenia programu zostały przygotowane w oparciu o szczegółowe wytyczne programu "PRAWA PODSTAWOWE I OBYWATELSTWO" realizowanego w Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Na mocy zawartego porozumienia strony kierując się intencją efektywnej promocji pozytywnych zachowań w sporcie oraz kształtowania postaw poszanowania obowiązującego porządku prawnego ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych, zobowiązują się m.in. do promocji programu "Jestem Fair" na terenie całej Polski oraz wdrożenia programu pilotażowego w wybranych szkołach na terenie miasta Łodzi. W trakcie spotkania prof. dr hab. Grzegorz Michalski podjął zobowiązanie wspierania działań na rzecz prawidłowego wychowywania dzieci i młodzieży i przygotowania ich do udziału w masowych imprezach sportowych w duchu idei "fair play", natomiast Minister Adam Rapacki zadeklarował pełne wsparcie w aplikowaniu o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

Zadania programu będą realizowane przez zespół pracowników naukowo - dydaktycznych Wydziału Nauk o Wychowaniu, ze szczególnym wyróżnieniem zespołu nauczycieli akademickich i studentów Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego pod kierownictwem dr Jolanty Kowalskiej i dra Arkadiusza Kaźmierczaka.

wtorek, 27 października 2009

Zaproszenie przedstawienie pt. "MANYA – a Visit with Marie Skłodowska – Curie"

Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na przedstawienie pt. "MANYA - a Visit with Marie Skłodowska - Curie"

w wykonaniu gościa z Ameryki, pani Susan Marie Frontczak, przedstawiającego życie laureatki nagrody Nobla, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2009r., o godzinie 12.00 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Tamka 12), w sali 0.16 (aula - parter).

Głównym założeniem przedstawienia, z którym Pani Susan Marie Frontczak zawita do UŁ jest uczczenie 75 rocznicy śmierci Marie Skłodowskiej-Curie.

Opowieść ta była wystawiana na wielu amerykańskich uniwersytetach, a obecnie odbywa tournee po Europie:

31 października - Uniwersytet w Pizie,
2, 3 listopada - Szkoła Amerykańska w Bratysławie,
6 listopada - Szkoła Brytyjska w Bratysławie,
10 listopada - Szkoła Amerykańska w Warszawie,
16 listopada - Lycee Jacques Brel oraz Ecole Nationale de Physique, Paryż
17 listopada - Theatre Municipal de Fontainebleau, Paryż

Więcej informacji na stronie: http://www.storysmith.org/manya

poniedziałek, 26 października 2009

Lady Margaret Thatcher doktorem honoris causa UŁ

Łódzki AZS ma wreszcie wyczynową sekcję pływacką

„Polska Dziennik Łódzki”, SPORT, 26 października 2009 r. Marek Kondraciuk


Powstała od dawna oczekiwana wyczynowa sekcja pływacka AZS UŁ PŁ Łódź. Akademickie kluby z Warszawy, Gdańska, Poznania, Wrocławia i Olsztyna miały w swoich szeregach olimpijczyków. W Łodzi pomysł wskrzeszenia po 45 latach takiej sekcji napotykał na mur trudnej do zrozumienia niechęci.

W sobotę jednak na pływalni UŁ przy ul. Styrskiej rektor Politechniki Łódzkiej Stanisław Bielecki i rektor Uniwersytetu Łódzkiego Włodzimierz Nykiel oraz prezes AZS Łódź Piotr Kula, w obecności dyrektora wydziału sportu UMŁ Krzysztofa Lipińskiego, prezesa ŁOZP Krzysztof Bednarka, kanclerza UŁ Rafała Majdy i wiceprezesa AZS, olimpijczyka Zygfryda Kuchty, podpisali umowę o utworzeniu wyczynowej sekcji pływackiej AZS UŁ PŁ Łódź.

Ideą przyświecającą powstaniu sekcji jest stworzenie utalentowanym pływakom optymalnych warunków treningowych, abu studiując mogli nadal uprawiać sport. Wielu zawodników opuściło Łódź w poszukiwaniu takich możliwości.


Całość artykułu:

„Polska Dziennik Łódzki”, SPORT, 26 października 2009 r. str. 12

piątek, 23 października 2009

Kolejne spotkanie z cyklu "Dziennikarze DooKoła Nas" - Grzegorz Miecugow (TVN)

Spotkanie zgromadziło wielu zainteresowanych i okazało się inspirujące. Nasz gość prezentował swoje poglądy na temat roli mediów i ich przyszłości w cyfrowej rzeczywistości. Wspominał o problemie ich tabloidyzacji, dostosowywania się do najniższych gustów masowych odbiorców. Nie oszczędzał polityków podsumowując, że nie dostrzega powodów do optymizmu, gdy idzie o ich kompetencje czy uczciwość i zaangażowanie.

Ważne uwagi padły w rozmowie na temat studiowania kierunku "dziennikarstwo". Czy dziennikarskiego fachu można się nauczyć w murach uczelni wyższej?

kolejne spotkanie z cyklu "Dziennikarze DooKoła Nas"

Skoro jednak nasz gość pisze obecnie podręcznik dziennikarstwa, wydaje się, że nie tylko praktyka "czyni mistrza".

kolejne spotkanie z cyklu "Dziennikarze DooKoła Nas"

Nasi studenci mają z praktyką ścisły kontakt, m.in. współtworząc czasopismo UŁ -KRONIKA. Efekty ich pracy są doskonałą odpowiedzią na wszelkie wątpliwości :)

Pozdrawiamy i zapraszamy na kolejne spotkania!


Zestaw zdjęć z wydarzenia

czwartek, 22 października 2009

Szczyt...

eminarium informacyjne na temat programu "Uczenie się przez całe życie" i innych programów edukacyjnych

Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego
i
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
zapraszają na
Seminarium informacyjne
na temat programu "Uczenie się przez całe życie" i innych programów edukacyjnych,
które odbędzie się
30.11.2009 w Auli Głównej Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego
Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18, Łódź

Celem seminarium jest zaprezentowanie możliwości jakie stwarza udział w międzynarodowych programach wchodzących w skład Programu "Uczenie się przez całe życie" (LLP - Lifelong Learning Programme)
i innych programach edukacyjnych;
Leonardo da Vinci - szkolnictwo zawodowe
Gruntvig - uczenie się osób dorosłych,
Erasmus, Erasmus Mundus - szkolnictwo wyższe
Tempus - wspieranie szkolnictwa wyższego w krajach trzecich

Przedstawione zostaną priorytety i procedury obowiązujące przy składania wniosków podczas najbliższej edycji programu, która planowana jest na luty-marzec 2010.
Informacje te zostaną zaprezentowane przez specjalistów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" - Lifelong Learning Programme), zajmujących się poszczególnymi komponentami. Będzie można również poznać przykłady zrealizowanych projektów oraz doświadczenia płynące z udziału w nich polskich instytucji.

Podczas seminarium nacisk będzie położony na projekty wielostronne, tworzenia i transferu innowacji oraz sieci tematyczne dotyczących m.in.:
Współpracy między szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami.
Opracowywanie nowych programów nauczania w szkołach wyższych.
Wprowadzanie nowych metod dydaktycznych
Edukacji osób dorosłych i starszych.
Podnoszenia kompetencji zawodowych.
Nauczania języków obcych.
Oferty edukacyjnej dla grup defaworyzowanych.
Wspierania działań z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Seminarium jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych programem
"Uczenie się przez Całe Życie".
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do 25.11.2009 na adres mailowy proedu@uni.lodz.pl lub telefonicznie pod numerem + 42 635 47 52.

Więcej informacji udziela organizator seminarium:
Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych
Uniwersytet Łódzki
ul. Lindleya 3, pokój 114
90-131 Łódź, Polska
tel.: +48 42 635 47 52 fax: +48 42 635 47 53
e-mail:proedu@uni.lodz.pl
http://www.proedu.uni.lodz.pl

Zaproszenie do kwesty na Starym Cmentarzu w ŁodziSzanowni Państwo,

W imieniu Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy
Ogrodowej w Łodzi, Telewizji Polskiej Oddział w Łodzi i wszystkich
innych osób oraz grup z inicjatywą działania na rzecz odnowy
najcenniejszych zabytków naszej najstarszej łódzkiej nekropolii, w tym
Grupy Pewnych Osób, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w
tegorocznej kweście. Tradycyjnie odbędzie się ona na trzech częściach
wyznaniowych Starego Cmentarza w dniu 1 listopada w godz. 9 - 19.

W tym roku kwesta ma charakter szczególny, ponieważ mija piętnaście
lat od pierwszej społecznej zbiórki funduszy przeznaczonych na odnowę
zabytków Starego Cmentarza i dziesięć lat od powstania Towarzystwa
Opieki nad Starym Cmentarzem, które stało się jej organizatorem.
Chcemy jeszcze raz przypomnieć łodzianom wartości historyczno
zabytkowe cmentarza, który jest odzwierciedleniem XIX wiecznej
historii wielonarodowego miasta oraz ciągłej potrzebie ratowania jego
bezcennych, unikatowych w skali europejskiego dziedzictwa kulturowego
pomników nagrobnych, w wielu przypadkach reprezentujących najwyższy
poziom sztuki sepulkralnej. Tegoroczna kwesta będzie również okazją
prezentacji 90 pomników nagrobnych, które zostały odnowione w
przeciągu ostatnich 15 lat i są coraz lepiej widoczne w panoramie
naszej najstarszej, wyjątkowej nekropolii.

Puszki kwestarskie będzie można pobrać w godzinach trwania kwesty w
oznakowanym samochodzie telewizji łódzkiej przed bramą katolickiej
części cmentarza przy ulicy Ogrodowej. Instytucje i grupy
zorganizowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenia do:

Cezary Pawlak (TOnSC), tel. 603 443 316, Tomasz Lasota (TVP Łódź) 601 600 931z poważaniem
Cezary Pawlak
prezes Towarzystwa
Opieki nad Starym Cmentarzem

środa, 21 października 2009

Ostatnie dni rekrutacji na Studia podyplomowe dla nauczycieli fizyki w zakresie doskonalenia działalności pozalekcyjnej.

Trwa nabór na studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie doskonalenia działalności pozalekcyjnej. Studia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Ukończenie tych studiów dzięki zdobywanym kompetencjom pozwoli dołączyć do elity liderów działalności pozalekcyjnej. Uczestniczenie w studiach będzie okazją do wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń w wypracowaniu strategii działalności pozalekcyjnej, a prezentowanie osiągnięć szkolnych kół fizycznych będzie okazją do promocji szkoły.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://www.edufizyka.pl/kolafizyczne/ oraz w biurze projektu: pokój 331 B (III piętro) w Katedrze Modelowania Procesów Nauczania Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego 390-236 Łódź ul. Pomorska nr 149/15 ; tel. 042 635 56 79.


wtorek, 20 października 2009

Na UŁ rusza Akademia Ciekawej Chemii

Czy znamy wszystkie właściwości ciepła?
Czy potrafimy obyć się bez chemii w codziennym życiu?
Czy wiemy, że niektóre cząsteczki organiczne zmieniły naszą historię...?

21 października 2009 r. (środa) o godz. 16:30
w Auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
przy ul. Tamka 12 w Łodzi
odbędą się pierwsze zajęcia w ramach ACCh

Wykład inauguracyjny to:
"Struktura cząsteczek chemicznych - od atomu do makromolekuł"

Słuchacze Akademii Ciekawej Chemii to kilkuset uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Łodzi i regionu łódzkiego

Więcej informacji:
http://www.chemia.uni.lodz.pl

14-16 września 2009 r. Polsko – Chińska Konferencja w Lanzhou (Chiny)

DSCN2781a14-16 września 2009 r. Polsko – Chińska Konferencja w Lanzhou (Chiny)

Jest nam bardzo miło poinformować, że w dniach 14-16 września 2009 roku odbyła się 5ta Międzynarodowa Konferencja Tribochemiczna w Lanzhou – Chiny.

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Katedrę Technologii Chemicznej i Ochrony Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Fizyki Chemicznej Chińskiej Akademii Nauk w Lanzhou i odbyła się w nowej formule polsko-chińskiej.

Organizacja konferencji tribochemicznych po raz pierwszy została zainicjowana przez Prof. Stanisława Płazę w 1993 roku. Konferencje te odbywają się cyklicznie co 4 lata, lecz do tej pory, choć miały rangę konferencji o zasięgu międzynarodowym, były organizowane w kraju.

DSCN2902a14-16 września 2009 r. Polsko – Chińska Konferencja w Lanzhou (Chiny)

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego na konferencji w Lanzhou reprezentowali dr Jarosław Grobelny i dr Ireneusz Piwoński, którzy brali udział
w ceremoniach otwarcia i zamknięcia konferencji, wygłosili referaty ustne, brali udział w pracach polskiej strony komitetu organizacyjnego oraz przewodzili sesjom naukowym.

Należy podkreślić wysoki poziom naukowy wygłoszonych zaproszonych
i zwykłych referatów, niezwykle miłe przyjęcie gości zagranicznych przez stronę chińską oraz silne akcentowanie polsko-chińskiego charakteru konferencji poprzez promowanie polskich barw narodowych (polska flaga przed instytutem
w Lanzhou) oraz logo naszej Uczelni na banerach, identyfikatorach, planszach
i materiałach konferencyjnych.

poniedziałek, 19 października 2009

Galeria zdjęć z uroczystości nadania doktoratów honoris causa...

"Margaret Thatcher i prof. Władysław Bartoszewski otrzymali tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Uroczystość nadania tytułów odbyła się wczoraj - studentów ominęły zajęcia, za to wielu z nich dołączyło do pracowników i gości UŁ, którzy oklaskiwali dwoje wyróżnionych".

Margaret Thatcher i prof. Władysław Bartoszewski

Margaret Thatcher i prof. Władysław Bartoszewskihttp://www.flickr.com/photos/promocja_ul/sets/72157622493331065/

Sukces!

Z wielką radością przyjęliśmy informację, że dr Paulina Sztabińska adiunkt w Katedrze Historii Sztuki UŁ otrzymała stypendium "Polityki" - "Zostańcie z nami": http://www.polityka.pl/obrotny-desperado/Lead30,1915,303775,18/

Serdecznie gratulujemy!

"Jej zainteresowania dotyczą sztuki XX w. oraz zagadnień związanych z postmodernizmem, m.in. zmian w relacji artysta-dzieło-odbiorca. Drugim nurtem jej badań jest problem przestrzeni w sztukach plastycznych, ujęty z perspektywy postmodernizmu. Laureatka m.in. konkursu im. Jana Józefa Lipskiego na najlepszą rozprawę magisterską w 2003 r. Sekretarz redakcji rocznika „Art Inquiry”. Współautorka i współredaktorka książki „Imiona własne sztuki łódzkiej. Współczesne malarstwo, grafika, rzeźba i twórczość intermedialna”. Kończy przygotowywać do druku książkę „Geometria a natura. Polska sztuka abstrakcyjna w drugiej połowie XX w.”. Wyróżniona w ubiegłorocznej edycji konkursu „Zostańcie z nami!”.

Nominował: prof. Janusz Kramarek." Za: www.polityka.pl

piątek, 16 października 2009

Transmisja z uroczystości przyznania doktoratów honoris causa Margaret Thatcher i prof. Władysława Bartoszewskiego

http://nno.uni.lodz.pl/den - adres do transmisji on-line z uroczystości dhc dla Margaret Thatcher i prof. Władysława Bartoszewskiego. Zapraszamy!

czwartek, 15 października 2009

Zajęcia sportowo - rehabilitacyjne dla studentów niepełnosprawnych UŁ

Grupy rehabilitacyjno-integracyjne prowadzone są przez mgr rehabilitacji
ruchowej. W grupach tych uczestniczą studenci niepełnosprawni oraz
studenci pełnosprawni.

Studenci niepełnosprawni obowiązani są dostarczyć informacje na temat
niepełnosprawności, oraz ew. zlecenia ćwiczeń od lekarza. Zajęcia będą
zawierać ćwiczenia indywidualne oraz gry i zabawy usprawniające w grupie
integracyjnej. Możliwość ćwiczeń przy muzyce.

Kontakt z p. mgr Dorotą Czarniecką
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź ul. Styrska 5.
Telefon: 42 66 55 189
E-mail: studiumwfis@uni.lodz.pl; dczarniecka@uni.lodz.pl
WWW: www.swfis.uni.lodz.pl

Studentko/Studencie!

W ramach akcji Młodzi w Łodzi pracodawcy z regionu łódzkiego przygotowali roczne stypendia dla najlepszych żaków

wybranych kierunków Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Do rozdania jest prawie 120.000 rocznie! Aby zdobyć stypendium należy być studentem minimum 3. roku wybranego przez pracodawców kierunku studiów, mieć średnią z ostatniego roku powyżej 4.0 i dostarczyć do Akademickiego Biura Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego (Matejki 22/26 pok. 105) wypełniony formularz wraz z załącznikami do 30. października 2009. Następnie musisz uzbroić się w cierpliwość i 6. listopada sprawdzić na stronie http://www.mlodziwlodzi.pl czy Twoje konto będzie co miesiąc bogatsze o minimum 500 zł brutto.

Wszelkie informacje możecie znaleźć na stronie programu Młodzi w Łodzi lub spytać pracowników Biura Karier.

środa, 14 października 2009

Byzantine Philosophy of History before and after the Fall of Constantinople

Plakat

Akredytacje dziennikarskie na uroczystość wręczenia doktoratów honorowych

W związku z dużym zainteresowaniem medialnym, uroczystością przyznania doktoratów honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, Lady Margaret Thatcher i prof. Władysławowi Bartoszewskiemu Biuro Prasowe UŁ udzielać będzie akredytacji dziennikarskich na tę uroczystość. Wnioski o akredytację (zawierające nazwę redakcji, imię i nazwisko: dziennikarza, fotoreportera, operatora, członków ekipy reporterskiej, nr telefonu i adres e-mail) prosimy przesyłać do 15 października 2009 r. do godziny 18:00 na adres: tboruszczak@uni.lodz.pl

Akredytacje będą do odbioru w Recepcji uroczystości, w piątek 16 października 2009 r. od godziny 9:00 na Wydziale Prawa i Administracji UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi.

wtorek, 13 października 2009

Zapraszamy na zajęcia chóru

zaproszenie na zajęcia chóru

Gratulacje dla naukowców z UŁ!

W pierwszej edycji konkursu

pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę doktorską "Polskie wyzwania: państwo – tożsamość - rozwój"

wyróżnionych zostało dwóch młodych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego:

Pani Joanna Kulesza otrzymała nagrodę główną w kategorii "Debata publiczna", za pracę doktorską "Zarządzanie Internetem a jurysdykcja państw. Uzasadnienie potrzeby międzynarodowej regulacji prawnej cyberprzestrzeni", napisaną pod kierunkiem dr hab. Piotra Daranowskiego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

Pani Katarzyna Wlaźlak została wyróżniona w kategorii "Funkcjonowanie państwa i jego instytucji", za pracę doktorską "Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej", napisaną pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Stahl na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. (http://www.wpia.uni.lodz.pl)

Serdecznie gratulujemy!poniedziałek, 12 października 2009

Oświadczenie władz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

w związku z artykułem, który ukazał się 10.10. 2009 r. w łódzkim dodatku do Gazety Wyborczej:


Zgodnie z kalendarzem posiedzeń Senatu UŁ ostatnie posiedzenie w roku akademickim 2008/2009 odbyło się 22 czerwca 2009 r. a pierwsze posiedzenie w nowym roku akademickim przypadło na 21 września 2009 r.

W międzyczasie trwała rekrutacja na studia i sesje egzaminacyjne. Na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej rekrutacja na kierunek informatyka nie dała wypełnienia limitu miejsc na studia stacjonarne, jednocześnie padały pytania ze strony osób zainteresowanych studiami niestacjonarnymi zarówno od kandydatów jak i studentów, którzy w czasie studiów podjęli pracę. Przygotowania do utworzenia studiów niestacjonarnych rozpoczęły się w lipcu, formalne ich uruchomienie było możliwe dopiero na najbliższym posiedzeniu Senatu, to jest 21 września. Kiedy okazało się, że studiami niestacjonarnymi zainteresowani są również byli studenci AHE, dziekan wydziału FiIS wystąpiła do Prorektora ds. Ekonomicznych o zmianę kalendarza opłat za te studia.

Termin pierwszej wpłaty został przesunięty z 15 na 30 października, tak aby nowi studenci mieli czas do namysłu przed podjęciem ostatecznej decyzji. Do dnia dzisiejszego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej nie pobrał żadnej opłaty za studia od byłych studentów AHE.

Dla miłośników śpiewu...

Studentów, Doktorantów, Pracowników UŁ i Wszystkich Miłośników Śpiewu, którzy chcą nauczyć się śpiewać pod kierownictwem profesjonalistów, zapraszamy do wspólnego muzykowania.

Spotkania :

Wtorki, od godz. 17.30 - Aula im. prof. Szuberta ( Lindleya 5)

Czwartki, od godz. 18.00 - Aula im. prof. Szuberta ( Lindleya 5)

Kontakt: prof. Andrzej Ryłko 602 49 50 45, 606 93 14 14

piątek, 9 października 2009

WOŚP - zostań wolontariuszem!

wosp

Oświadczenie Prasowe 08.10.09

W związku z artykułem, który ukazał się w łódzkim dodatku do Gazety Wyborczej z dnia 8.10.2009 roku, władze Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ oświadczają:

Informacje podane w artykule są niepełne. W przeddzień publikacji, w rozmowie z dziennikarzem Gazety Wyborczej, Dziekan Wydziału poinformowała, że w obecnej chwili, po zatrudnieniu od 1 października 2009 roku kilkorga nowych pracowników (profesorów i doktorów informatyki), wydział posiada kadrę wymaganą przez przepisy do prowadzenia studiów na kierunku informatyka. Również stosunek liczby studentów do liczby pracowników, po przyjęciu byłych studentów AHE, spełnia z naddatkiem wymagania ustawowe.

Ze spokojem oczekujemy na decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziennikarz Gazety cytował fragment raportu PKA, my pozwolimy sobie zacytować inny fragment z tego samego raportu:

„..pozwalają studentom spotkać się z zastosowaniami informatyki, jakich nie mieliby okazji poznać na żadnym innym kierunku uniwersyteckich studiów informatycznych. (...) Byłoby wielką stratą, gdyby taka oferta edukacyjna miała nagle przestać istnieć.”

czwartek, 8 października 2009

UŁ w programie profilaktycznym "Jestem Fair"

Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ podpisał porozumienie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące realizacji programu profilaktycznego "Jestem Fair"

W dniu 6 października 2009 roku Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu prof. dr hab. Grzegorz Michalski wspólnie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adamem Rapackim podpisał w Warszawie porozumienie w zakresie realizacji programu profilaktycznego "Jestem Fair".

Główny cel programu odnosi się do propagowania idei fair play, jako wychowawczego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz dążenia do upowszechniania postawy większego zrozumienia dla innych kultur i wyznań w całej Unii Europejskiej. Podstawowe założenia programu zostały przygotowane w oparciu o szczegółowe wytyczne programu "PRAWA PODSTAWOWE I OBYWATELSTWO" realizowanego w Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Na mocy zawartego porozumienia strony kierując się intencją efektywnej promocji pozytywnych zachowań w sporcie oraz kształtowania postaw poszanowania obowiązującego porządku prawnego ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych, zobowiązują się m.in. do promocji programu "Jestem Fair" na terenie całej Polski oraz wdrożenia programu pilotażowego w wybranych szkołach na terenie miasta Łodzi. W trakcie spotkania prof. dr hab. Grzegorz Michalski podjął zobowiązanie wspierania działań na rzecz prawidłowego wychowywania dzieci i młodzieży i przygotowania ich do udziału w masowych imprezach sportowych w duchu idei "fair play", natomiast Minister Adam Rapacki zadeklarował pełne wsparcie w aplikowaniu o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

Zadania programu będą realizowane przez zespół pracowników naukowo - dydaktycznych Wydziału Nauk o Wychowaniu, ze szczególnym wyróżnieniem zespołu nauczycieli akademickich i studentów Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego pod kierownictwem dr Jolanty Kowalskiej i dra Arkadiusza Kaźmierczaka.Notatka na stronie MSWiA

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/7808/Porozumienie_dotyczace_realizacji_programu_profilaktycznego_Jestem_Fair_podpisan.html

Nominacja

"Miło mi poinformować, że Fontanna "kalafior" i skwerek przed BUŁ zostały nominowane w plebiscycie 7 cudów Łodzi organizowany przez portal MMLodz.pl

więcej informacji:
http://www.mmlodz.pl/6335/2009/10/8/wybierz-z-nami--cudow-lodzi?category=interwencje"

A nam miło otrzymywać takie wiadomości. Zapraszamy do wsparcia naszej kandydatury!

A tutaj zdjęcia nominowanego miejsca:

Fontanna

Fontanna

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 na Uniwersytecie Łódzkim -
uroczystość centralna - właśnie trwa

W programie:
Uroczyste odnowienie doktoratów
Wręczenie medalu Universitatis Lodziensis Amico
Wręczenie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Immatrykulacja studentów

8 października 2009 r. (czwartek) od godz. 10:00
na Wydziale Prawa i Administracji UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12 (Aula
Czerwona) rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Senatu UŁ
Otworzył je
Hymn Państwowy
i wystąpienie JM Rektora UŁ prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela

Następnie odbędzie się uroczyste odnowienie doktoratów
trojga wybitnych prawników:

prof. dr hab. Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej,
prof. dr hab. Witolda Broniewicza i
prof. dr hab. Janusza Tylmana

Medalem Uniwersitatis Lodziensis Amico
zostanie uhonorowany dr. Patrick Beleynaud Uniwersytetu w Tours

Zostaną też wręczone nagrody indywidualne i zespołowa
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Indeksy z rąk przedstawicieli władz uczelni otrzyma 48 studentów -
reprezentantów 8,5 tysiąca studentów, przyjętych na pierwsze lata studiów
stacjonarnych, na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego.

środa, 7 października 2009

„Zaniedbane dzieciństwo – neglected childhood”

Bieda dotyczy coraz młodszych...

Dzieci na marginesie społeczeństwa...

Zaniedbane dzieciństwo

8 i 9 października w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym UŁ

przy ul. Rogowskiej 26 w Łodzi

odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem

„Zaniedbane dzieciństwo – neglected childhood”

Konferencja zorganizowana przez Katedrę Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UŁ i Fundację Instytut Inicjatyw Społecznych, poświęcona będzie procesom juwenalizacji biedy i marginalizacji najmłodszych członków społeczeństwa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku

To tytuł konferencji, która odbywać się będzie w dniach 8-9 października 2009 r. Organizatorami są Interdyscyplinarny Zespół Badań Nad Dziejami Tradycji i Mitów Historycznych i Katedra Historii Historiografii UŁ przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.

Miejsce: Instytut Historii UŁ przy ul. Kamińskiego 27a

Konferencja ma charakter otwarty, poszczególnym częściom obrad mogą się przysłuchiwać wszystkie osoby zainteresowane problematyką.

Powitanie

Serdecznie witamy na oficjalnym blogu naszej uczelni. Za pomocą takich właśnie narzędzi chcemy umożliwić i ułatwić dostęp do informacji z życia Uniwersytetu. Technologie stwarzają tu szansę, której nie można przegapić.

A zatem: zapraszamy do śledzenia nie tylko oficjalnych i informacyjnych stron UŁ ale także mikroblogu, galerii internetowej, filmów i, oczywiście, oficjalnego bloga.

Do zobaczenia
Zespół Promocji UŁ