czwartek, 5 maja 2011

Zaproszenie!

Szanowni Studenci i Absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego

Nasza Uczelnia bierze udział w projekcie Uczelnia Przyjazna Pracodawcom (http://uczelniaprzyjaznapracodawcom.pl/)

Dotąd wspieraliśmy Wasze kontakty z przyszłymi pracodawcami poprzez Akademickie Biuro Karier Zawodowych (http://www.biurokarier.uni.lodz.pl) oraz program "Uniwersytet Łódzki dla pracodawców" (http://www.pracodawcy.uni.lodz.pl).

Czynnikiem motywującym Naszą Uczelnię do przystąpienia do Projektu jest dbałość o zapewnienie jak najlepszego przygotowania naszych absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Jednym z elementów Projektu jest zgromadzenie opinii studentów i absolwentów uczelni wyższych na temat przebiegu studiów, uzyskanej wiedzy i umiejętności, możliwości zatrudnienia w trakcie i po studiach.

Prosimy o poświęcenie 10 minut i wypełnienie anonimowej ankiety, dostępnej pod adresem http://www.badanie.uczelniaprzyjaznapracodawcom.pl/index/ankieta/college /ebe?c828f792957bf747c12bf28baa4eebb6ab558/target/student. Wypełniając ją będziecie mieć wpływ na proces kształcenia, dowiecie się o szansach na wymarzoną pracę po ukończeniu studiów oraz jak Wasze przygotowanie do pracy oceniają pracodawcy.

Dziękujemy!