poniedziałek, 21 listopada 2011

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego od dziś nosi imię Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Gośćmi uroczystości byli uczniowie i nauczyciele liceum, oraz między innymi: Zvi Rav-Nera, Ambasador Izraela w Polsce, Anna Stupnicka -Bando, Prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ryszard Ciszewski, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, Irena Szczurek, ocalona z Holocaustu, Katarzyna Andrejew, Przewodnicząca łódzkiego oddziału Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”, którzy wspólnie z prof. Włodzimierzem Nykielem, Rektorem UŁ, dokonali odsłonięcia tablicy z nazwą szkoły.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata rozpoczęło działalność w dniu 1 września 2009 r.
Teraz kształci 150 uczniów, w sześciu oddziałach, o kierunkach:
- humanistycznym (z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i drugim językiem obcym - łaciną),
- matematyczno – przyrodniczym (z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii, języka angielskiego i drugim językiem obcym - językiem niemieckim).

Mimo krótkiej historii, uczniowie uniwersyteckiego liceum mogą poszczycić się już znaczącymi sukcesami, do których zaliczyć należy między innymi: III miejsce w Polsce w Olimpiadzie Wiedzy o Integracji Europejskiej, tytuł Laureata XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, tytuł Finalisty XI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Uczniowie liceum uczestniczyli w wyjazdach do Izraela, Belgii, Stanów Zjednoczonych. Prygotowywane są podróże do Turcji, Wielkiej Brytanii i Bułgarii.
PLOUŁ jest organizatorem „Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej”, „Konkursu Matematyka – moja pasja” oraz „Konkursu Krasomówczego”.

Zgodnie ze statutem UŁ, pracownicy i uczniowie PLOUŁ są członkami społeczności akademickiej UŁ.
Do tej pory liceum UŁ mieściło się w budynku przy ul. Pomorskiej 96, teraz uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji świeżo oddaną do użytku siedzibę przy ul. Pomorskiej 163.

Budynek powstał w 1910 r. jako fabryka pończoch Braci Seidenwurm. Mozes i Jankiel Seidenwurmowie otworzyli niewielką wytwórnię pończoch przy ul. Pańskiej 58 (obecnie ul. Żeromskiego), a później przenieśli produkcję do budynku fabrycznego przy ul. Pomorskiej 163. Nowoczesna fabryka zatrudniała ok. 190 robotników, którzy wytwarzali miesięcznie ok. 10 tys. tuzinów pończoch damskich z różnych surowców. Wartość sprzedaży w 1936 r. osiągnęła 1 410 000,00 zł. (milion czterysta dziesięć tysięcy zł). Właściciele działali w Zrzeszeniu Przemysłu Pończoszniczego w Państwie Polskim. Mozes był członkiem rady łódzkiej Gminy Żydowskiej. W części niewykorzystanych hal istniała od 1933 r. przędzalnia wełny i wigonii Mieczysława Wiślickiego, zatrudniająca 42 robotników. Po 1945 r. fabrykę upaństwowiono, występowała pod nazwą Zakładów Przemysłu Pończoszniczego im. Franciszka Zubrzyckiego.

Remont obiektu trwał niecały rok. Budynek ma prawie 2.500 m2 powierzchni. Jest wyposażony w windę i przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zagospodarowano także działkę przed budynkiem (powierzchnia 5.800 m2) urządzając 38 stanowisk parkingowych. Liceum mieści się na parterze i I piętrze budynku. To 19 sal dydaktycznych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i sekretariat, pokoje administracyjne, szatnia.

Zespół ŁSTW Uniwersytet Łódzki po raz kolejny zdobył Puchar polski.

Na rozgrywanym w Gliwicach ternieju nasz zespół w półfinałach pokonał GKPW 59 Gorzów 10:5, a w meczu finałowym po bardzo zaciętym meczu pokonał Arkonię Szczecin 5:4. Bramki dla naszej drużyny w turnieju zdobyli: M.Bar -3, P.Michalski 3, M.Krawczyk 3, R.Mielcarek-1, P.Piątek-2.

Gratulujemy!!!