wtorek, 27 grudnia 2011

Uniwersytet Łódzki w pierwszej setce najbardziej ekologicznych uczelni na świecie

Druga edycja rankingu GreenMetric. UŁ pierwszy wśród polskich uczelni!

W ogłoszonym właśnie światowym, ekologicznym rankingu uczelni wyższych, organizowanym przez Uniwersytet Indonezji (http://greenmetric.iu.ac.id), Uniwersytet Łódzki zajął 91 miejsce, na 178 sklasyfikowanych uczelni.

Uczelnia zyskała w ocenie organizatorów 5279 punktów. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął Uniwersytet w Nottingham. Polskę reprezentuje w rankingu jeszcze Politechnika Krakowska, która uplasowała się na 171. miejscu.

Uniwersytet Łódzki był oceniany po raz pierwszy. Pod uwagę brano kryteria, zarówno naukowe jaki dydaktyczne, dotyczące działań uczelni związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Zwracano m.in. uwagę na liczbę kierunków studiów związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, fundusze na badania, publikacje, wydarzenia naukowe. Oceniano liczbę organizacji studenckich. Wysoko punktowane były bezpośrednie działania uczelni mające na celu ochronę środowiska - oszczędność energii, wody, zmniejszenie zużycia papieru i tworzyw sztucznych, zagospodarowanie odpadów, powierzchnia zabudowy i terenów zielonych.

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku na UŁ utworzono stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Zrównoważonego Transportu. Jest nim dr Mariusz Sokołowicz z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, a jego działania wspiera studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Transportu.


Ranking GreenMetric 2011:

http://greenmetric.ui.ac.id/id/page/ranking2011