piątek, 16 kwietnia 2010

Oświadczenie Senatu UŁ

Głęboko wstrząśnięci tragedią, jaka miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem, oddajemy hołd wszystkim jej Ofiarom.

Śmierć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej i wszystkich Reprezentantów Narodu, którzy byli na pokładzie prezydenckiego samolotu, napełnia nas niewypowiedzianym żalem. Wyrażamy Im wdzięczność za służbę Ojczyźnie i odwagę głoszenia prawdy o historii Narodu i Państwa Polskiego.

Łączymy się w głębokiej żałobie z Rodzinami, Przyjaciółmi i Bliskimi Ofiar.

Zjednoczeni wokół zmarłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i towarzyszących Mu w drodze do Katynia Osób jesteśmy przekonani, że zdamy historyczny egzamin, przed jakim stanął nasz Naród.

Żywimy nadzieję, że przeżywany przez wszystkich Polaków dramat nie będzie daremny, lecz pobudzi nas do narodowej jedności, do umacniania szacunku dla każdego człowieka, rzetelnej pracy, uczciwego życia i wyrażania w codziennej postawie prawdziwego patriotyzmu.