piątek, 23 marca 2012

Życie w więzieniu spotkanie z socjologiem Kamilem Miszewskim

Dnia 21 marca 2012 roku w budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ przy ul. Smugowej 10/12 odbyło się spotkanie pt. „Życie w więzieniu” zorganizowane przez studentów pedagogiki wspierającej z profilaktyką niedostosowania społecznego, w ramach reaktywacji Naukowego Koła Resocjalizacji działającego przy Pracowni Pedagogiki Specjalnej. Gośćmi specjalnymi byli Kamil Miszewski oraz por. Bartłomiej Turbiarz.
Kamil Miszewski jest socjologiem, który podczas odbywania kary pozbawienia wolności napisał pracę magisterską na temat podkultury więziennej (UMK w Toruniu). Obecnie jest pracownikiem naukowym Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz pisze doktorant na Uniwersytecie Warszawskim na temat adaptacji do warunków więziennych skazanych długoterminowych. Dzielił się ze studentami swoimi przeżyciami związanymi z pobytem w więzieniu. Porucznik Bartłomiej Turbiarz, to absolwent naszego Wydziału, wieloletni wychowawca w zakładzie karnym, a obecnie rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi. Opowiadał o specyfice życia więziennego z perspektywy funkcjonariusza Służby Więziennej. „Życie w więzieniu” było więc przedstawione oczami dwóch stron – byłego wychowawcy i byłego więźnia. Dzięki temu studenci mogli poznać dwa punkty widzenia określonych problemów związanych z funkcjonowaniem w zakładzie karnym W ramach spotkania poruszane były takie zagadnienia, jak techniki adaptacyjne stosowane przez więźniów, podkultura więzienna oraz relacje między osadzonymi i personelem. Moderatorką dyskusji była dr Renata Szczepanik (opiekun naukowy) i Wiktoria Banat (Naukowe Koło Resocjalizacji).
W spotkaniu wzięli udział członkowie Koła Naukowego, studenci pedagogiki, psychologii oraz studenci spoza Wydziału Nauk o Wychowaniu. Dyskusja była bardzo żywa. Uczestnicy chętnie zadawali pytania, a zaproszeni goście w ciekawy sposób na nie odpowiadali, nierzadko sięgając po anegdoty i przykłady ze swoich przeżyć. W spotkaniu udział wzięli również pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, a wśród nich prof. nadzw. dr hab. Krystyna Baranowicz, dr Anna Sobczak, dr Karolina Walczak oraz mgr Magdalena Staniaszek.