czwartek, 8 października 2009

UŁ w programie profilaktycznym "Jestem Fair"

Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ podpisał porozumienie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące realizacji programu profilaktycznego "Jestem Fair"

W dniu 6 października 2009 roku Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu prof. dr hab. Grzegorz Michalski wspólnie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adamem Rapackim podpisał w Warszawie porozumienie w zakresie realizacji programu profilaktycznego "Jestem Fair".

Główny cel programu odnosi się do propagowania idei fair play, jako wychowawczego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz dążenia do upowszechniania postawy większego zrozumienia dla innych kultur i wyznań w całej Unii Europejskiej. Podstawowe założenia programu zostały przygotowane w oparciu o szczegółowe wytyczne programu "PRAWA PODSTAWOWE I OBYWATELSTWO" realizowanego w Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Na mocy zawartego porozumienia strony kierując się intencją efektywnej promocji pozytywnych zachowań w sporcie oraz kształtowania postaw poszanowania obowiązującego porządku prawnego ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych, zobowiązują się m.in. do promocji programu "Jestem Fair" na terenie całej Polski oraz wdrożenia programu pilotażowego w wybranych szkołach na terenie miasta Łodzi. W trakcie spotkania prof. dr hab. Grzegorz Michalski podjął zobowiązanie wspierania działań na rzecz prawidłowego wychowywania dzieci i młodzieży i przygotowania ich do udziału w masowych imprezach sportowych w duchu idei "fair play", natomiast Minister Adam Rapacki zadeklarował pełne wsparcie w aplikowaniu o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

Zadania programu będą realizowane przez zespół pracowników naukowo - dydaktycznych Wydziału Nauk o Wychowaniu, ze szczególnym wyróżnieniem zespołu nauczycieli akademickich i studentów Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego pod kierownictwem dr Jolanty Kowalskiej i dra Arkadiusza Kaźmierczaka.Notatka na stronie MSWiA

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/7808/Porozumienie_dotyczace_realizacji_programu_profilaktycznego_Jestem_Fair_podpisan.html

Nominacja

"Miło mi poinformować, że Fontanna "kalafior" i skwerek przed BUŁ zostały nominowane w plebiscycie 7 cudów Łodzi organizowany przez portal MMLodz.pl

więcej informacji:
http://www.mmlodz.pl/6335/2009/10/8/wybierz-z-nami--cudow-lodzi?category=interwencje"

A nam miło otrzymywać takie wiadomości. Zapraszamy do wsparcia naszej kandydatury!

A tutaj zdjęcia nominowanego miejsca:

Fontanna

Fontanna

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 na Uniwersytecie Łódzkim -
uroczystość centralna - właśnie trwa

W programie:
Uroczyste odnowienie doktoratów
Wręczenie medalu Universitatis Lodziensis Amico
Wręczenie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Immatrykulacja studentów

8 października 2009 r. (czwartek) od godz. 10:00
na Wydziale Prawa i Administracji UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12 (Aula
Czerwona) rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Senatu UŁ
Otworzył je
Hymn Państwowy
i wystąpienie JM Rektora UŁ prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela

Następnie odbędzie się uroczyste odnowienie doktoratów
trojga wybitnych prawników:

prof. dr hab. Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej,
prof. dr hab. Witolda Broniewicza i
prof. dr hab. Janusza Tylmana

Medalem Uniwersitatis Lodziensis Amico
zostanie uhonorowany dr. Patrick Beleynaud Uniwersytetu w Tours

Zostaną też wręczone nagrody indywidualne i zespołowa
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Indeksy z rąk przedstawicieli władz uczelni otrzyma 48 studentów -
reprezentantów 8,5 tysiąca studentów, przyjętych na pierwsze lata studiów
stacjonarnych, na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego.