czwartek, 22 października 2009

Szczyt...

eminarium informacyjne na temat programu "Uczenie się przez całe życie" i innych programów edukacyjnych

Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego
i
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
zapraszają na
Seminarium informacyjne
na temat programu "Uczenie się przez całe życie" i innych programów edukacyjnych,
które odbędzie się
30.11.2009 w Auli Głównej Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego
Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18, Łódź

Celem seminarium jest zaprezentowanie możliwości jakie stwarza udział w międzynarodowych programach wchodzących w skład Programu "Uczenie się przez całe życie" (LLP - Lifelong Learning Programme)
i innych programach edukacyjnych;
Leonardo da Vinci - szkolnictwo zawodowe
Gruntvig - uczenie się osób dorosłych,
Erasmus, Erasmus Mundus - szkolnictwo wyższe
Tempus - wspieranie szkolnictwa wyższego w krajach trzecich

Przedstawione zostaną priorytety i procedury obowiązujące przy składania wniosków podczas najbliższej edycji programu, która planowana jest na luty-marzec 2010.
Informacje te zostaną zaprezentowane przez specjalistów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" - Lifelong Learning Programme), zajmujących się poszczególnymi komponentami. Będzie można również poznać przykłady zrealizowanych projektów oraz doświadczenia płynące z udziału w nich polskich instytucji.

Podczas seminarium nacisk będzie położony na projekty wielostronne, tworzenia i transferu innowacji oraz sieci tematyczne dotyczących m.in.:
Współpracy między szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami.
Opracowywanie nowych programów nauczania w szkołach wyższych.
Wprowadzanie nowych metod dydaktycznych
Edukacji osób dorosłych i starszych.
Podnoszenia kompetencji zawodowych.
Nauczania języków obcych.
Oferty edukacyjnej dla grup defaworyzowanych.
Wspierania działań z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Seminarium jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych programem
"Uczenie się przez Całe Życie".
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do 25.11.2009 na adres mailowy proedu@uni.lodz.pl lub telefonicznie pod numerem + 42 635 47 52.

Więcej informacji udziela organizator seminarium:
Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych
Uniwersytet Łódzki
ul. Lindleya 3, pokój 114
90-131 Łódź, Polska
tel.: +48 42 635 47 52 fax: +48 42 635 47 53
e-mail:proedu@uni.lodz.pl
http://www.proedu.uni.lodz.pl

Zaproszenie do kwesty na Starym Cmentarzu w ŁodziSzanowni Państwo,

W imieniu Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy
Ogrodowej w Łodzi, Telewizji Polskiej Oddział w Łodzi i wszystkich
innych osób oraz grup z inicjatywą działania na rzecz odnowy
najcenniejszych zabytków naszej najstarszej łódzkiej nekropolii, w tym
Grupy Pewnych Osób, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w
tegorocznej kweście. Tradycyjnie odbędzie się ona na trzech częściach
wyznaniowych Starego Cmentarza w dniu 1 listopada w godz. 9 - 19.

W tym roku kwesta ma charakter szczególny, ponieważ mija piętnaście
lat od pierwszej społecznej zbiórki funduszy przeznaczonych na odnowę
zabytków Starego Cmentarza i dziesięć lat od powstania Towarzystwa
Opieki nad Starym Cmentarzem, które stało się jej organizatorem.
Chcemy jeszcze raz przypomnieć łodzianom wartości historyczno
zabytkowe cmentarza, który jest odzwierciedleniem XIX wiecznej
historii wielonarodowego miasta oraz ciągłej potrzebie ratowania jego
bezcennych, unikatowych w skali europejskiego dziedzictwa kulturowego
pomników nagrobnych, w wielu przypadkach reprezentujących najwyższy
poziom sztuki sepulkralnej. Tegoroczna kwesta będzie również okazją
prezentacji 90 pomników nagrobnych, które zostały odnowione w
przeciągu ostatnich 15 lat i są coraz lepiej widoczne w panoramie
naszej najstarszej, wyjątkowej nekropolii.

Puszki kwestarskie będzie można pobrać w godzinach trwania kwesty w
oznakowanym samochodzie telewizji łódzkiej przed bramą katolickiej
części cmentarza przy ulicy Ogrodowej. Instytucje i grupy
zorganizowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenia do:

Cezary Pawlak (TOnSC), tel. 603 443 316, Tomasz Lasota (TVP Łódź) 601 600 931z poważaniem
Cezary Pawlak
prezes Towarzystwa
Opieki nad Starym Cmentarzem