środa, 29 lutego 2012

Podwójne wyróżnienie "Jakość Roku 2011" dla Uniwersytetu Łódzkiego

za realizację projektu TESTOPLEK:
Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii –
testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej - TESTOPLEK


28 lutego 2012 roku w Warszawie odbyła się gala wręczenia tytułów Jakość Roku 2011. Wśród wyróżnionych znalazł się UŁ i projekt realizowany przez Katedrę Biofizyki Molekularnej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Uczelnia otrzyma także godło Jakość Roku Srebro, ponieważ jest laureatem konkursu po raz drugi. Projekt został bowiem wyróżniony także godłem Jakość Roku 2010.

- Celem projektu TESTOPLEK jest opracowanie testów pozwalających na szybką i precyzyjną ocenę aktywności transporterów wielolekowych w komórkach nowotworowych pacjentów. Chodzi też o dostarczenie nowych narzędzi biofizycznych do badania takich substancji, co obniży koszty i zwiększy szybkość poszukiwania nowych leków. Kolejnym celem projektu jest zbadanie, z jaką częstością występują różne wersje transporterów w populacji polskiej i jakie mogą być konsekwencje posiadania takiej, a nie innej wersji danego transportera. W ramach realizacji tego zadania analizowany jest materiał genetyczny pobrany od ponad 10 000 osób - informuje prof. Grzegorz Bartosz, szef zespołu naukowego realizującego ten projekt.

Zjawisko oporności wielolekowej, rozwijające się w trakcie chemioterapii nowotworów, jest istotnym klinicznie problemem przyczyniającym się do wysokiego odsetka zgonów z powodu chorób nowotworowych. U podłoża tego zjawiska leży nasilenie procesów detoksykacji w komórkach zmienionych nowotworowo poddanych silnej presji selekcyjnej.
W efekcie realizacji projektu powstaną narzędzia, które umożliwią podniesienie jakości życia osób poddawanych terapii przeciwnowotworowej, poprzez kompleksowe przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi zjawiska oporności wielolekowej nowotworów w onkologicznej praktyce klinicznej.

Program Jakość Roku 2011 organizowany jest przez Redakcję Biznes Raportu Dziennika Gazety Prawnej. Eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przyznają te wyróżnienia oceniając takie kryteria jak: wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki, skuteczna realizacja projektów badawczych, osiągniecia naukowe w skali krajowej i międzynarodowej czy dobra współpraca instytucji z rynkiem i otoczeniem.

Całkowita wartość projektu realizowanego przez Uniwersytet Łódzki, wynosi 62 344 740 PLN z czego środki pochodzące z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 46 121 000 PLN. Projekt jest realizowany w Katedrze Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego do końca 2013 roku.

Galeria zdjęć z debaty na temat ACTADebata odbyła się 27 lutego 2012 na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.
galeria: http://www.flickr.com/photos/promocja_ul/sets/72157629115019704/