piątek, 11 marca 2011

Wyróżnienie „Jakość Roku 2010″ dla Uniwersytetu Łódzkiego


za realizację projektu: Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej.10 marca (czwartek) w Katowicach odbyła się gala wręczenia tytułów „Jakość Roku 2010″. Wśród wyróżnionych znalazł się UŁ i projekt realizowany przez Katedrę Biofizyki Molekularnej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Przedmiotem projektu jest wytworzenie zaawansowanych, innowacyjnych testów in vitro umożliwiających kompleksowe zwalczanie negatywnych skutków zjawiska oporności wielolekowej w terapii przeciwnowotworowej i w innych sytuacjach klinicznych – informuje mgr inż. Maciej Kobza, Kierownik Administracyjny Projektu.

Zjawisko oporności wielolekowej, rozwijające się w trakcie chemioterapii nowotworów, jest istotnym klinicznie problemem przyczyniającym się do wysokiego odsetka zgonów z powodu chorób nowotworowych. U podłoża tego zjawiska leży nasilenie procesów detoksykacji w komórkach zmienionych nowotworowo poddanych silnej presji selekcyjnej.

W efekcie realizacji projektu powstaną narzędzia, które umożliwią podniesienie jakości życia osób poddawanych terapii przeciwnowotworowej, poprzez kompleksowe przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi zjawiska oporności wielolekowej nowotworów w onkologicznej praktyce klinicznej.

Program Jakość Roku 2010 organizowany jest przez Redakcję Biznes Raportu Dziennika Gazety Prawnej. Eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przyznają te wyróżnienia oceniając takie kryteria jak: wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki, skuteczna realizacja projektów badawczych, osiągnięcia naukowe w skali krajowej i międzynarodowej czy dobra współpraca instytucji z rynkiem i otoczeniem.

Całkowita wartość projektu realizowanego przez Uniwersytet Łódzki, wynosi 62 344 740 PLN z czego środki pochodzące z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 46 121 000 PLN. Projekt jest realizowany w Katedrze Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego do końca 2013 roku.