wtorek, 15 listopada 2011

Współpraca Wydziału Filologicznego z II LO w Zduńskiej Woli


8 listopada 2011 r. odbyła się w Zduńskiej Woli uroczystość podpisania listu intencyjnego, którego sygnatariuszami są dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk oraz dyrektor II LO im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli mgr Paweł Dzwonik.

Współpraca Wydziału Filologicznego UŁ z II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli obejmie kształcenie klas dziennikarsko – medialnych oraz humanistyczno - prawnych i będzie realizowana poprzez uczestnictwo młodzieży II LO w pracach kół naukowych oraz w wykładach otwartych Wydziału Filologicznego, organizowanie specjalnych wykładów, prelekcji i warsztatów prowadzonych przez nauczycieli akademickich w zduńskowolskim liceum, patronat Wydziału nad międzyszkolnymi konkursami przedmiotowymi organizowanymi przez II LO, kooperację w zakresie organizowania praktyk pedagogicznych dla studentów polonistyki, anglistyki, rusycystyki, latynistyki, romanistyki, germanistyki, wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami Wydziału i nauczycielami II LO oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw i projektów edukacyjnych, a także wspólne działania informacyjne i promocyjne.