czwartek, 21 kwietnia 2011

Życzenia świąteczne

Studenci nie płacą ;)

20.04.2011r. Rada Miejska Łodzi przyjęłauchwałę, dotyczącą bezpłatnego korzystania przez studentów z linii tramwajowych i autobusowych (12, 15, 43, 43bis, N4, N7, 50,55,57) w czasie trwania Juwenaliów.

Uchwała nie określa sztywnego terminu imprezy studenckiej. W tym roku za darmo będziemy jeździć od 13 do 29 maja włącznie. Ponadto ulga będzie obowiązywała STUDENTÓW z całej POLSKI, którzy posiadają ważną legitymację studencką.

Jest to Nasz sukces, gdyż pomysłodawacmi tej inicjatywy była Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego, a konkretnie Dominik Szary i Katarzyna Rybus.

Dzię-ku-je-my!