poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Plebiscyt Łódź Sukcesu - nominacja dla WPiA

Wśród wydarzeń marca w plebiscycie Łódź Sukcesu znalazł się m.in. Wydział Prawa i Administracji naszej uczelni:


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, którego studenci są wśród najlepiej w Polsce zdających na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną. Ministerstwo Sprawiedliwości przeanalizowało wyniki tych egzaminów z ostatnich trzech lat. UŁ znalazł się na drugim miejscu w kraju, a pod względem skuteczności przygotowania studentów do egzaminu na aplikację notarialną w 2010 roku jest najlepszy.


Zachęcamy do oddawania głosów!

http://moya.toya.net.pl/site_lodzsukcesu.php?s=31840829042a1c439f94616cb8cf20f1

KONKURS POETYCKI!

Uniwersytet Łódzki i wydawnictwo Kwadratura (Łódzki Dom Kultury) zapraszają studentów polskich uczelni do udziału w Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Poetyckim. Nagrodą główną jest wydanie tomiku poetyckiego w wydawnictwie Kwadratura.

REGULAMIN:

I. Cele konkursu:

- umożliwienie młodym twórcom debiutu poetyckiego
- inspirowanie twórczości poetyckiej
- popularyzacja współczesnej poezji.

II. Warunki:

1.
Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem książkowym, którzy nie ukończyli 30 lat i studiują w którejś z publicznych lub niepublicznych polskich uczelni.

2.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 20 wierszy, które nie były dotychczas publikowane ani nagradzane, w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego.

3.
Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę, zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, telefon, adres e-mail, krótką informację o autorze.

4.
Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 października 2011 r. na adres:


Centrum Promocji UŁ
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź
pokój 6

5.
Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

6.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

7.
Prace oceniane będą przez Jury w składzie: Jacek Dehnel (poeta, prozaik), Piotr Grobliński (poeta, redaktor wydawnictwa Kwadratura), Bogdan Sobieszek (dziennikarz, redaktor magazynu kulturalnego „Kalejdoskop”)

8.
Nagrodą główną jest wydanie tomiku poetyckiego w wydawnictwie Kwadratura. O doborze utworów, objętości książki, formacie i oprawie plastycznej zadecyduje wydawca.

9.
Osoby wyróżnione otrzymają nagrody: zestawy książek i upominków uczelni.

10.
Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu.

11.
O terminie i miejscu uroczystości będziemy informować e-mailem, a także na stronie…

12.
W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.

Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki, wydawnictwo Kwadratura
Chcielibyśmy serdecznie podziękować za zainteresowanie pierwszą edycją konkursu poetyckiego naszej uczelni. Nadesłano nań 60 zestawów i jesteśmy niezwykle dumni z szansy, jaką w ten sposób otworzyliśmy przed młodymi twórcami. Konkurs oczywiście będzie miał swoją kontynuację.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że podczas obrad (12 grudnia 2011 r.) jury w składzie:

Jacek Dehnel
Piotr Grobliński
Bogdan Sobieszek

Przyznało pierwszą nagrodę w konkursie poetyckim Uniwersytetu Łódzkiego Panu Grzegorzowi Ryczywolskiemu (godło ciocia z policji)

Obok tego wyróżnienia przyznano Panom: Mariuszowi Kusionowi (godło: syn marnotrwany) oraz Piotrowi Stankiewiczowi (godło: spóźniony marek).

Z laureatami skontaktujemy się w najbliższym czasie.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy wszystkim uczestnikom.