czwartek, 19 lutego 2015

Dr Liam Fox MP z wykładem w Łodzi

Dr Liam Fox odwiedził Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie spotkał się ze studentami i zaprezentował wykład na tematy współczesnego bezpieczeństwa europejskiego oraz światowego. Głównym wątkiem spotkania, w tym w trakcie tury pytań studentów i wykładowców do gościa, była kwestia trwającej wojny na Ukrainie i przewidywanych scenariuszy rozwiązania konfliktu. Po spotkaniu ze studentami dr Liam Fox zwiedził centrum Łodzi i zapoznał się z historią miasta. Spotkanie poprowadził Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i politologicznych UŁ prof. UŁ dr hab. Tomasz Domański. Organizatorami spotkania była Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Koło Naukowe „Expressis Verbis”.