piątek, 1 kwietnia 2011

Nominacja prezydencka dla prof. Jolanty Jakóbczyk – Gryszkiewicz

Prezydent RP wręczył dziś 72 osobom – przedstawicielom świata nauki i kultury, nominacje profesorskie. W tym gronie znalazła się prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk – Gryszkiewicz z Uniwersytetu Łódzkiego.


http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,674,prezydent-wreczyl-nominacje-profesorskie.html

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wiadomosci/art,1731,72-profesorow-odebralo-nominacje-z-rak-prezydenta.html

Prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk – Gryszkiewicz jest kierownikiem Zakładu Urbanizacji Przestrzeni, Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Prof. Jakóbczyk-Gryszkiewicz specjalizuje się w problematyce stref podmiejskich i geografii miast, a ostatnio pracuje nad wąskim zagadnieniem dotyczącym zróżnicowania cen ziemi w Polsce po 1990 r. Jej praca na ten temat ukazała się nakładem Wydawnictwa UŁ w 2009 r. W swoich pozostałych publikacjach zajmowała się m.in. takimi zagadnieniami jak: komunikacja marketingowa w turystyce, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Łodzi czy wreszcie lokalizacja nowych terenów inwestycyjnych w Łodzi.

Prof. dr hab. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz pracę magisterską obroniłła w 1973 r. stopień doktora uzyskała w 1982, a habilitację w 1999 r.