środa, 21 listopada 2012

IV Warsztaty Regionalne szkół podstawowych „Na ludową nutę”


Dnia 16 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 20 2odbyły się IV Warsztaty Regionalne dla szkół podstawowych.

Przez jeden dzień szkoła w pełni odzwierciedlała bogactwo kulturowe regionów etnograficznych województwa łódzkiego z całą ich różnorodnością i specyfiką. Stroje, aranżacje wnętrz, prace plastyczne, rzeźby twórców ludowych, wyroby kulinarne, zajęcia warsztatowe oraz kiermasz – wszystko to było dziełem naszych uczniów, rodziców, nauczycieli i partnerów, którzy uczestniczyli w realizacji projektu.

Organizatorem warsztatów była SP 46 pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu prof. nadzw. dr hab. Danuty Urbaniak – Zając.

Współorganizatorami byli: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Rada Osiedla „Katedralna”, partnerami: UŁ Wydział Nauk o Wychowaniu reprezentowany przez dr Annę Maszorek - Szymala, WDK DK Ariadna, Zespół Pieśni i Tańca „Anilana” , Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi- reprezentowane przez Panią Aldonę Plucińską, Łódzki Dom Kultury – Ośrodek Regionalny , Twórcy ludowi regionu łódzkiego: Pani Alicja Matczak, Pani Ewa Nagórska, Pani Maria Ciechański. Patronat medialny - TVP 3.

Z zaproszenia skorzystało 19 szkół. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas Przewodniczący Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole mecenas Jan Bodo- Katański, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi Pani Elżbieta Koncewicz, Dyrektor WODN Pani Elżbieta Paciejewska – Stolarz, dyrektor SP 203 w Łodzi p. Aleksandra Podlasin – Kubus, dyrektor SP 175 w Łodzi p. Beata Ciupińska, dr Anna Maszorek – Szymala reprezentująca UŁ, przedstawiciele Rady Osiedla Katedralna, przedstawiciele DK Ariadna, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego – p. Aldona Plucińska, twórcy ludowi regionu łódzkiego, przedstawiciel Straży Miejskiej oraz mediów.


czwartek, 15 listopada 2012

Odkrywanie wolności według prof. Leszka Balcerowicza

W dniu 13 listopada 2012 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego prof. Leszek Balcerowicz mówił o pojęciu wolności, jej definicjach, manipulacjach związanych z tym pojęciem.

Profesor promował także nową książkę, której jest redaktorem - „Odkrywając wolność – przeciw zniewoleniu umysłów”. To antologia tekstów najlepszych myślicieli wolnościowych – większość z nich nigdy nie była dostępna do tej pory w języku polskim. Adresatami książki są przede wszystkim młodzi ludzie - studenci i licealiści, a także wykładowcy. Profesor Balcerowicz podpisał po wykładzie ponad 200 egzemplarzy. W wykładzie  i dyskusji wzięło udział ponad 550 osób.

piątek, 9 listopada 2012

“I`m Fair” International Project /Międzynarodowy Projekt “Jestem Fair” Międzynarodowy Turniej w Piłkę Nożną i Koszykową „Jestem fair”
„I am fair”

W dniach 28 października – 3 listopada 2012r. w Londynie odbył się Międzynarodowy Turniej Sportowy „Jestem fair”.Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele z tych szkół, które wygrały w części konkursowej projektu „Jestem fair” (II edycja)[1], tworząc łódzką drużynę piłkarską, reprezentującą miasto Łódź (15 uczniów z gimnazjów: GP nr 3, GP nr 17, GP nr 26, GP nr 38, GP nr 44).

Głównym celem głównym projektu jest propagowanie idei fair play, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz upowszechnianie postawy większego zrozumienia i tolerancji dla innych osób, kultur i wyznań wśród uczniów klas pierwszych, rozpoczynających III etap kształcenia (naukę w gimnazjach).

W trakcie pobytu uczniowie z łódzkich gimnazjów przebywając z rówieśnikami z Anglii, mających różne pochodzenie (Ghana, Boliwia, Nigeria, Albania, Polska i inne), zapoznawali się z różnorodną kulturą poprzez turnieje sportowe w koszykówkę i piłkę nożną oraz wspólne zajęcia warsztatowe, tj.: gotowanie, projektowanie i wykonywanie koszulek z napisem nazwy projektu oraz oglądanie filmów dotyczących przeciwdziałaniu rasizmowi i aspektów wychowawczych sportu i pracy trenera.

Ogromnym przeżyciem było zwiedzanie nowego stadionu klubu piłkarskiego Arsenal Londyn wraz z Muzeum. Szczególnie interesujące było zobaczenie szatni piłkarzy, w której widoczne były koszulki z numerami i nazwiskami zawodników, w tym Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Fabiańskiego.

Uczniowie z londyńskiej szkoły, pochodzący z Polski, wspólnie z łódzką młodzieżą zwiedzali również Londyn w ostatnim dniu pobytu. Między młodzieżą nawiązały się przyjaźnie i pozytywne relacje – niechętnie wracali do swoich obowiązków dnia codziennego.

Łódzka drużyna – zarówno w rozgrywkach koszykówki, jak i piłki nożnej – zajęła III miejsce.

Organizatorzy docenili zaangażowanie i wspaniałą postawę wszystkich uczestników Turnieju, a szczególnie wyróżnili łódzką drużynę, wręczając puchar FAIR PLAY.

Poza tym, indywidualnie nagrody FAIR PLAY (sprzęt piłkarski: piłkę, ochraniacze), za postawę fair podczas całego Turnieju otrzymali m.in. dwaj uczniowie łódzkiej drużyny.

Organizatorami wyjazdu byli Greig City Academy z Londynu wraz ze stowarzyszeniem „Czerwona Kartka Rasizmowi”, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Centrum Zajęć Pozalekcyjnych nr 1 w Łodzi oraz Pracowania Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ. Koordynatorem projektu z ramienia UŁ, jak i podczas pobytu w Londynie była dr Jolanta E. Kowalska z Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WNoW UŁ.

Szczególne podziękowanie należy złożyć Państwu Piotrowi i Annie Małeckim z Londynu, którzy nie tylko przygotowali i zorganizowali pobyt łódzkiej młodzieży w szkole Greig City Academy, ale poświęcili swój czas i włożyli wiele serca i trudu, aby ten pobyt był tak udany dla wszystkich uczestników projektu.

[1] Więcej o projekcie na stronie www.uml.lodz.pl, zakładka edukacja/jestem fair

www.wnow.uni.lodz.pl, zakładka wydarzenia

poniedziałek, 8 października 2012

Kim pan jest, Panie Szulkin?

Na to pytaniezaczerpnięte z tytułu filmu o reżyserzepróbowali sobie odpowiedzieć filmoznawcy z Łodzi i z Pragi w ostatnim tygodniu września tego roku. I chyba takie filmowe łamigłówki im się spodobały, bo zaowocowały nawiązaniem długoterminowej współpracy w ramach projektuFilmowe science-fiction w Europie Środkowej.

Filmowe science-fiction w Europie Środkowejto wspólny projekt naukowy studentów filmoznawstwa Uniwersytetu Karola w Pradze oraz adeptów filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, który ma na celu przybliżyć i opisać filmy s-f powstałe w Czechach i w Polsce.

Bohaterem pierwszego spotkania, które odbyło się w ramach projektowego cyklu, był Piotr Szulkinreżyser, scenarzysta filmowy i teatralny, aktor, plastyk, prozaik, pedagog, wykładowca łódzkiej szkoły filmowej, autor niezapomnianych: Ga, ga: Chwała bohaterom (1985) czy O-bi, O-ba: Koniec cywilizacji (1984). Od 23 do 27 września w kinie Kinematograf w Łodzi zostały zaprezentowane wybrane filmy Szulkina: Golem (1979), Wojna światównastępne stulecie (1981), Ubu król (2003) i wiele innych.

Jednak projekt Sci-fEAST to nie tylko filmowe projekcje. Na uczestników łódzkiego tygodnia z Szulkinem czekało także wiele innych atrakcji, w tym: spotkanie z samym reżyserem (27 września) i prezentacja książkiPiotr Szulkin. Życiopis”, możliwość poznania i posłuchania występu Józefa Skrzekakompozytora muzyki do filmów Szulkina, który uczestniczył w pokazach filmowych 26 września czy wystawa prac Szulkina w filmowym pubie Studio 102 Cafe Foto Club.

Najważniejszym elementem wrześniowego spotkania była jednak prezentacja międzynarodowego projektu studenckiego, którą poprowadziła dr Ewa Ciszewska z Instytutu Kultury Współczesnej UŁ. W czasie spotkania studenci Uniwersytetu Karola w Pradze zaprezentowali swoje dotychczasowe ustalenia dotyczące filmowego science-fiction. Podczas seminarium w Instytucie Kultury Współczesnej zostały ustalone warunki dalszej współpracy i plany na najbliższą przyszłość.

We wszystkich wrześniowych wydarzeniach uczestniczyli partnerzy projektu, czyli studenci Katedry Studiów Filmowych Uniwersytetu Karola w Pradze. Czesi mieli okazję nie tylko wspólnie z łódzkimi filmoznawcami przyglądać się filmom science-fiction (także przez kameralną rozmowę z Szulkinem), ale i zwiedzić Łódź. W ramach poznawania miasta odbyli spacer po cmentarzu żydowskim, zwiedzili także Muzeum Kinematografii i ulicę Piotrkowską. Oprócz zabytków mieli okazję poznać również polską kuchnięnajbardziej smakowały im naleśniki w Manekinie.

Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Miłośników off Kultury SMoK, Muzeum Kinematografii w Łodzi i studenci filmoznawstwa z Łodzi. Całe przedsięwzięcie było możliwe do przeprowadzenia dzięki ścisłej współpracy z Muzeum Kinematografii, które nie tylko zorganizowało przegląd filmowy, ale i oferowało przestrzeń do wspólnej wymiany myśli oraz bilety i karnety do kina, które można było wygrać w przeprowadzanych przez organizatorów konkursach. Fundatorami nagród książkowych byli pracownicy Instytutu Kultury Współczesnej UŁ. Projektowi patronują ponadto: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet  Karola w Pradze, portal Popmoderna oraz Czeskie Centrum w Warszawie.

Wrześniowe wydarzenie to dopiero początek polsko-czeskiej przygody z filmami science-fiction. Planów jest dużo, nie brakuje również zapału. Uczestnicy projektu otwarci na nowe osoby, które chciałyby przyłączyć się lub po prostu być na bieżąco z efektami pracy grupy pasjonatów. O wszystkich wydarzeniach można się dowiedzieć, śledząc profil projektu na facebooku: Sci-Film EU, który znajduje się pod adresem: http://www.facebook.com/FilmoweSciFi.

Agnieszka Barczyk