czwartek, 15 października 2009

Zajęcia sportowo - rehabilitacyjne dla studentów niepełnosprawnych UŁ

Grupy rehabilitacyjno-integracyjne prowadzone są przez mgr rehabilitacji
ruchowej. W grupach tych uczestniczą studenci niepełnosprawni oraz
studenci pełnosprawni.

Studenci niepełnosprawni obowiązani są dostarczyć informacje na temat
niepełnosprawności, oraz ew. zlecenia ćwiczeń od lekarza. Zajęcia będą
zawierać ćwiczenia indywidualne oraz gry i zabawy usprawniające w grupie
integracyjnej. Możliwość ćwiczeń przy muzyce.

Kontakt z p. mgr Dorotą Czarniecką
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź ul. Styrska 5.
Telefon: 42 66 55 189
E-mail: studiumwfis@uni.lodz.pl; dczarniecka@uni.lodz.pl
WWW: www.swfis.uni.lodz.pl

Studentko/Studencie!

W ramach akcji Młodzi w Łodzi pracodawcy z regionu łódzkiego przygotowali roczne stypendia dla najlepszych żaków

wybranych kierunków Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Do rozdania jest prawie 120.000 rocznie! Aby zdobyć stypendium należy być studentem minimum 3. roku wybranego przez pracodawców kierunku studiów, mieć średnią z ostatniego roku powyżej 4.0 i dostarczyć do Akademickiego Biura Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego (Matejki 22/26 pok. 105) wypełniony formularz wraz z załącznikami do 30. października 2009. Następnie musisz uzbroić się w cierpliwość i 6. listopada sprawdzić na stronie http://www.mlodziwlodzi.pl czy Twoje konto będzie co miesiąc bogatsze o minimum 500 zł brutto.

Wszelkie informacje możecie znaleźć na stronie programu Młodzi w Łodzi lub spytać pracowników Biura Karier.