poniedziałek, 7 marca 2011

Odkrywamy talenty
Z radością informujemy, że Uniwersytet Łódzki dla Dzieci uzyskał tytuł Miejsca Odkrywającego Talenty, który świadczy o tym, że placówka ta przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Tytuł przyznało nam Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zastosowanie informatyki w siłach zbrojnych RP

14 marca 2011 o godz. 10:00 w auli Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 22.

Studenckie Centrum Informatyczne ma zaszczyt zaprosić wszystkich
zainteresowanych na konferencję "Zastosowanie informatyki w siłach
zbrojnych RP", która odbędzie się 14 marca 2011 o godz. 10:00 w auli
Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 22.

Agenda:
Podstawowe sieci teleinformatyczne w RON:
płk mgr inż. Przemysław Michalak

System reagowania na incydenty komputerowe MON. NATO Computer Incident Response Capability:
płk mgr inż. Dariusz Osmulski

System zarządzania bezpieczeństwem informacji:
dr inż. Bartosz Orliński

Więcej informacji na stronie konferencji:
http://konferencje.math.uni.lodz.pl

Zapraszamy serdecznie
SCI http://sci.uni.lodz.pl