czwartek, 24 października 2013

WSPÓŁPRACA UŁ I UNIWERSYTETU ZHENGZHOU

W dniu 22 października 2013 w chińskiej metropolii Zhengzhou w Prowincji Henan odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim, a prestiżową uczelnią chińską Zhengzhou University. Program ”2+2” realizowany w ramach umowy, przewidujący współpracę obu uczelni uzyskał jako jedyny poparcie Ministerstw Szkolnictwa Wyższego Polski i Chin. Projekt ten ma na celu umożliwienie studentom zdobycia dyplomów obu uczelni na kierunku ’economics’ w jęz. angielskim. Pierwsze 2 lata student studiuje w Chinach w ZZU, a następnie kontynuuje kolejne 2 lata w UŁ.

UŁ reprezentowany był przez delegację w składzie Prorektora ds. współpracy z zagranicą - Prof. dr hab. Z. Wysokińską, Dziekana Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego - Prof. dr hab. P. Starostę, Dyrektora Instytutu Ekonomii - Prof. dr hab. E. Kwiatkowskiego oraz Kierownika Biura Współpracy z Zagranicą – Lilianę Lato. Bezpośrednio po podpisaniu oficjalnej umowy odbyła się dyskusja z Prezydentem ZZU prof. Liu Jiongtian, Vice-Prezydentem Chang Junbiao oraz Dziekanem Kolegium Międzynarodowego Shi Maosheng na temat przewidywanych form realizacji wspólnego programu. Program przewiduje także wymianę wykładowców i możliwość kontynuacji nauki na UŁ po ukończeniu studiów I-go stopnia. W programie tego typu biorą udział jedynie 63 uczelnie spoza Chin, a UŁ jest pierwszą w Polsce. Wniosek o rozpoczęcie programu złożono rok temu.

Prorektor ds. współpracy z zagranicą, Prof. Zofia Wysokińska wygłosiła wykład poprzedzający wystąpienie Kierownika BWZ UŁ - Liliany Lato prezentującej Uniwersytet Łódzki oraz kierunek ekonomia 300 zgromadzonym studentom chińskim. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze, która dobrze rokuje przyszłej współpracy.