poniedziałek, 28 listopada 2011

Seminarium „Polski rynek PR – etyka i etykieta w zawodzie PR-owca” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

17 listopada na Wydziale Zarządzania odbyło się spotkanie z prezesem Telma Group Communications - panią Joanną Delbar. Seminarium pt. „Polski rynek PR – etyka i etykieta w zawodzie PR-owca” spotkało się z dużym zainteresowaniem początkujących adeptów public relations.

Pani Joanna Delbar wprowadziła uczestników spotkania w meandry PR-u rozpoczynając seminarium od krótkiej charakterystyki tego rynku w Polsce. Według prowadzącej spotkanie unikatową cechą PR jest przedstawienie w rzetelny sposób faktów, co stoi w sprzeczności z funkcjonującym w naszym społeczeństwie pojęciem „czarny PR”.

W trakcie dyskusji, jaka wywiązała się podczas spotkania, ciekawość uczestników wzbudził zwłaszcza proces przygotowania do wykonywania zawodu PR-owca. Pani Joanna Delbar wskazała na zestaw istotnych cech nierozerwalnie związanych z tą profesją, zaznaczyła także, że kompletny PR-owiec to osoba oczytana, kreatywna, komunikatywna, odporna na stres
i dysponująca tzw. „lekkim piórem”.

Cenne dla przyszłych PR-owców okazały się zapewne wskazówki dotyczące błędów najczęściej popełnianych w tej branży oraz krótkie charakterystyki kampanii PR-owych zakończonych sukcesami. W podsumowaniu istotne jest przytoczenie opinii prowadzącej seminarium, która podkreśliła, że najważniejsza w zawodzie PR-owca jest pokora oraz umiejętność takiego sformułowania informacji by spotkała się z odzewem ostatecznego odbiorcy, jakim jest opinia publiczna.