czwartek, 22 października 2009

eminarium informacyjne na temat programu "Uczenie się przez całe życie" i innych programów edukacyjnych

Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego
i
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
zapraszają na
Seminarium informacyjne
na temat programu "Uczenie się przez całe życie" i innych programów edukacyjnych,
które odbędzie się
30.11.2009 w Auli Głównej Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego
Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18, Łódź

Celem seminarium jest zaprezentowanie możliwości jakie stwarza udział w międzynarodowych programach wchodzących w skład Programu "Uczenie się przez całe życie" (LLP - Lifelong Learning Programme)
i innych programach edukacyjnych;
Leonardo da Vinci - szkolnictwo zawodowe
Gruntvig - uczenie się osób dorosłych,
Erasmus, Erasmus Mundus - szkolnictwo wyższe
Tempus - wspieranie szkolnictwa wyższego w krajach trzecich

Przedstawione zostaną priorytety i procedury obowiązujące przy składania wniosków podczas najbliższej edycji programu, która planowana jest na luty-marzec 2010.
Informacje te zostaną zaprezentowane przez specjalistów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" - Lifelong Learning Programme), zajmujących się poszczególnymi komponentami. Będzie można również poznać przykłady zrealizowanych projektów oraz doświadczenia płynące z udziału w nich polskich instytucji.

Podczas seminarium nacisk będzie położony na projekty wielostronne, tworzenia i transferu innowacji oraz sieci tematyczne dotyczących m.in.:
Współpracy między szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami.
Opracowywanie nowych programów nauczania w szkołach wyższych.
Wprowadzanie nowych metod dydaktycznych
Edukacji osób dorosłych i starszych.
Podnoszenia kompetencji zawodowych.
Nauczania języków obcych.
Oferty edukacyjnej dla grup defaworyzowanych.
Wspierania działań z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Seminarium jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych programem
"Uczenie się przez Całe Życie".
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do 25.11.2009 na adres mailowy proedu@uni.lodz.pl lub telefonicznie pod numerem + 42 635 47 52.

Więcej informacji udziela organizator seminarium:
Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych
Uniwersytet Łódzki
ul. Lindleya 3, pokój 114
90-131 Łódź, Polska
tel.: +48 42 635 47 52 fax: +48 42 635 47 53
e-mail:proedu@uni.lodz.pl
http://www.proedu.uni.lodz.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz