czwartek, 8 października 2009

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 na Uniwersytecie Łódzkim -
uroczystość centralna - właśnie trwa

W programie:
Uroczyste odnowienie doktoratów
Wręczenie medalu Universitatis Lodziensis Amico
Wręczenie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Immatrykulacja studentów

8 października 2009 r. (czwartek) od godz. 10:00
na Wydziale Prawa i Administracji UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12 (Aula
Czerwona) rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Senatu UŁ
Otworzył je
Hymn Państwowy
i wystąpienie JM Rektora UŁ prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela

Następnie odbędzie się uroczyste odnowienie doktoratów
trojga wybitnych prawników:

prof. dr hab. Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej,
prof. dr hab. Witolda Broniewicza i
prof. dr hab. Janusza Tylmana

Medalem Uniwersitatis Lodziensis Amico
zostanie uhonorowany dr. Patrick Beleynaud Uniwersytetu w Tours

Zostaną też wręczone nagrody indywidualne i zespołowa
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Indeksy z rąk przedstawicieli władz uczelni otrzyma 48 studentów -
reprezentantów 8,5 tysiąca studentów, przyjętych na pierwsze lata studiów
stacjonarnych, na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz