czwartek, 15 października 2009

Zajęcia sportowo - rehabilitacyjne dla studentów niepełnosprawnych UŁ

Grupy rehabilitacyjno-integracyjne prowadzone są przez mgr rehabilitacji
ruchowej. W grupach tych uczestniczą studenci niepełnosprawni oraz
studenci pełnosprawni.

Studenci niepełnosprawni obowiązani są dostarczyć informacje na temat
niepełnosprawności, oraz ew. zlecenia ćwiczeń od lekarza. Zajęcia będą
zawierać ćwiczenia indywidualne oraz gry i zabawy usprawniające w grupie
integracyjnej. Możliwość ćwiczeń przy muzyce.

Kontakt z p. mgr Dorotą Czarniecką
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź ul. Styrska 5.
Telefon: 42 66 55 189
E-mail: studiumwfis@uni.lodz.pl; dczarniecka@uni.lodz.pl
WWW: www.swfis.uni.lodz.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz