piątek, 25 lutego 2011

Studenci zagraniczni w PolsceOgólnopolska konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce” została zorganizowana w ramach programu „Study in Poland”, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Konferencja odbyła się w Łodzi w dniach 23-25 lutego 2011 r. w hotelu Ambasador przy al. Piłsudskiego 29 w Łodzi. Gospodarzami konferencji były łódzkie uczelnie: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Temat konferencji poświęcony był aktualnym kwestiom związanym z umiędzynarodowieniem polskiego szkolnictwa wyższego oraz rozwojem mobilności studentów i pracowników naukowych. Celem spotkania stała się wymiana doświadczeń w zakresie współpracy międzynarodowej, pozyskiwania studentów zagranicznych oraz promocji polskich uczelni za granicą, a także ustalenia priorytetów działań w programie „Study in Poland”
w latach 2011-2013.

W konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce” wzięły udział władze polskich m.in. prof. dr hab. Karol Musioł - rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel - rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki - rektor Poli-techniki Łódzkiej, prof. dr hab. n.med. Paweł Górski - rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz władze miasta Marek Cieślak – Vice Prezydent Miasta Łodzi oraz Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego.
Partnerami konferencji był Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Prezydent Miasta Łodzi.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej:
http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=106&Itemid=100090

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz