poniedziałek, 11 lipca 2011

Umowa o współpracy UŁ i IPJ zawarta!


Umowę podpisali prof. Włodzimierz Nykiel, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego i prof. Grzegorz Wrochna, Dyrektor Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Otwocku – Świerku, w obecności prof. Anny Urbaniak – Kucharczyk, Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

Podpisanie porozumienia poprzedziła konferencja prasowa. Umowa przewiduje między innymi, że:

Obie instytucje nawiązują współpracę w zakresie działalności edukacyjnej i naukowo-badawczej we wszystkich dziedzinach wiedzy będących przedmiotem zainteresowania uczelni i instytutu, a w szczególności działalności dotyczącej energetyki jądrowej, fizyki jądrowej, fizyki cząstek elementarnych i radiobiologii.

Uniwersytet Łódzki utworzy nowy kierunek na studiach II stopnia – „Informatyka w energetyce jądrowej”, a instytut będzie prowadził miesięczne staże naukowe dla studentów (raz na semestr) w Ośrodku Jądrowym w Świerku.

IPJ przekaże również uniwersytetowi wielokanałowe analizatory TUKAN w celu stworzenia odpowiedniej bazy aparaturowej. W zakresie działalności naukowo-badawczej IPJ i UŁ deklarują ścisłą współpracę w celu pozyskania finansów na realizację Projektu POLFEL czyli budowy lasera na swobodnych elektronach, oraz prowadzenia badań z wykorzystaniem tego urządzenia.

Ponadto instytucje będą prowadzić i rozwijać wspólne badania w zakresie radiobologii, a w szczególności oddziaływania niskich dawek promieniowania na DNA. Będą też redagować i wydawać wspólne opracowania i artykuły naukowe.

Ze strony UŁ we współpracę z IPJ zaangażowana będzie przede wszystkim Katedra Fizyki Jądorwej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej pod kierownictwem prof. dr hab. Józefa Andrzejewskiego. Katedra zajmuje się m.in. badaniami struktur jąder atomowych, strat energii jonów, oceną narażenia personelu i pacjentów na promieniowanie jonizujące.

Katedra współpracuje m.in. z CERN (Szwajcaria), Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja), Laboratorium Akceleratorowym Uniwersytetu Jyvaskyla (Finlandia), Uniwersytetem Pekińskim (Chiny).

Galeria zdjęć

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz