środa, 2 listopada 2011

Kronika UŁ - zapraszamy do współpracy!

Nasza uczelnia, kształcąca około 47 tys. osób na wszystkich typach studiów i zatrudniająca blisko cztery tysiące pracowników, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców przypomina średniej wielkości polskie miasto.

W ponadpięćdziesięciotysięcznej społeczności uniwersytetu niemal codzienne coś się dzieje. Większa autonomia finansowa wydziałów, będąca wynikiem wewnętrznej reformy uczelni, zwanej potocznie decentralizacją, sprzyja aktywności tych jednostek, a co za tym idzie, również poszczególnych kierunków. Nie o wszystkim wiemy, nie wszędzie możemy być, nie wszędzie dotrzeć. Natomiast najbliżej spraw ciekawych, interesujących nie tylko w skali wydziału czy kierunku, są studenci i nauczyciele akademiccy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dowiedziała się o nich również cała społeczność uniwersytetu za pośrednictwem Kroniki lub Centrum Promocji UŁ.

Zachęcamy więc do większej niż dotychczas współpracy z naszym pismem, szczególnie studentów, bo z wykładowcami uniwersyteckimi w tej dziedzinie większego problemu nie ma. Odczuwamy bowiem w Kronice zarówno niedosyt problematyki studenckiej, jak i materiałów pisanych przez słuchaczy uniwersytetu.

Każdy, kto chce chwycić za pióro lub aparat fotograficzny może przysłać do nas pod adresem: kronika@uni.lodz.pl próbkę swej twórczości. Będziemy służyć radą i pomocą, a gdy materiał pisany lub zdjęcia spełnią podstawowe wymogi publikacyjne, znajdą się w Kronice. Warunkiem jest jednak szeroko rozumiana problematyka uniwersytecka.

Podobne oczekiwania ma Centrum Promocji UŁ (promocja@uni.lodz.pl), publikujące i redagujące systematycznie materiały o charakterze informacyjnym na uczelnianych stronach internetowych.

Sądzimy, że nasza wspólna propozycja może być atrakcyjna zwłaszcza dla studentów, którzy w przyszłości zechcą zawodowo zajmować się dziennikarstwem. Nasi współpracownicy mają bowiem dobre notowania przy ubieganiu się o staże, zwłaszcza w redakcjach prasowych, a niektórzy z nich są już profesjonalnymi żurnalistami.

Zapraszamy!

Centrum Promocji UŁ
Redakcja Kroniki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz