czwartek, 8 grudnia 2011

Raport z badań: Dlaczego studują na Uniwersytecie Łódzkim?


Ponad 2330 kandydatów na studentów wypełniło ankietę dotyczącą źródeł pozyskiwania informacji o ofercie edukacyjnej uczelni, form promocji oraz czynników istotnych przy wyborze uczelni. Ankietę chętniej wypełniały kobiety (ponad 70% wszystkich biorących udział w badaniu). Jednak to Mateusz Świderek, student logistyki na Wydziale Zarządzania UŁ został wylosowany i otrzymał zestaw gadżetów UŁ oraz iPoda w podziękowaniu za udział w badaniach.
Badania pokazały, że najważniejszymi czynnikami motywującymi przyszłych studentów do podjęcia studiów na uczelni jest konkretny kierunek i specjalizacja, jakość kształcenia, kadra naukowa, wyposażenie uczelni w nowoczesne urządzenia dydaktyczne, losy zawodowe absolwentów, kontakty uczelni z zagranicą oraz infrastruktura.
Badania na zlecenie Centrum Promocji UŁ przeprowadziło Studenckie Koło Naukowe „Metoda”, funkcjonujące przy Instytucie Socjologii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz