piątek, 25 listopada 2011

Uniwersytet Łódzki uczelnią roku!

w plebiscycie Łódzkiego Studenckiego Forum BCC - Gala Biznesu 2011

Tak jak w roku ubiegłym, Uniwersytet Łódzki zyskał, jako uczelnia, największe uznanie w plebiscycie organizowanym przez studentów zrzeszonych w Business Centre Clubie w Łodzi. UŁ był nominowany do tego wyróżnienia wraz z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Celem organizowanego przez studenckie BCC przedsięwzięcia jest promocja przedsiębiorczości wśród młodych osób, a także tworzenie sprzyjającego klimatu dla podejmowania nowych inicjatyw. Podczas Gali Biznesu zostają wręczone statuetki, które są uwieńczeniem konkursu, mającego na celu zaprezentowanie osób i instytucji związanych z rozwojem przedsiębiorczości w naszym regionie.

W przedsięwzięciu biorą udział przede wszystkim młodzi liderzy ze wszystkich kluczowych dziedzin życia społecznego i gospodarczego oraz wielu innych znamienitych gości, reprezentujących największe organizacje biznesowe, postaci ze świata nauki, politycy, a także przedstawiciele organizacji studenckich z całej Polski.

Nad częścią konkursową czuwa kapituła złożona z przedstawicieli organizacji studenckich, działających w naszym regionie (samorządy studenckie wyższych uczelni, koła naukowe, biura karier, studenckie
organizacje międzynarodowe.

Wyróżnionymi w tym roku są także między innymi: w kategorii

Polityk roku - John Godson,
Dziennikarz roku - Jacek Grudzień,
Firma roku - Grupa TOYA,
Osobowość środowiska naukowego - prof. Marek Belka.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz