poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Zapraszamy na konferencję „Społeczeństwo, edukacja, gospodarka. W stulecie urodzin profesora Jana Szczepańskiego”,

Konferencja odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 w dniach 18-19 kwietnia 2013 roku.


Profesor Jan Szczepański był wybitnym socjologiem, jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego rektorem w latach 1952-1956, wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk, dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Dzięki Jego inicjatywie utworzony został Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ jako innowacyjne rozwiązanie dydaktyczne i naukowe.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia takie jak m.in.: rola wiedzy i edukacji we współczesnym świecie, metody badań społecznych, relacja jednostka-społeczeństwo-społeczne konteksty konsumpcji, współczesne problemy socjologii gospodarki i przemysłu, problematyka zmian społecznych i rozwoju.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/is/konferencje.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz